Project: Solid Professionals helpt financiële instelling met optimaliseren Granular Reportings

3 September 2020 - Frank Reichardt, Andrea Hirzinger

Solid Professionals heeft met een team van twee consultants en een Young Professional de verantwoordelijkheid om het proces rondom Granular Reportings, AnaCredit, CRE en RRE, te optimaliseren en aan de Business as Usual over te dragen. Deze nieuwe vorm van
rapporteren (sinds september 2018) houdt in dat er geen rapportage wordt opgesteld, maar dat er Datasets met de toezichthouders worden gedeeld. De opdracht omhelst het interpreteren van de vereisten van DNB/ECB en het beoordelen en verbeteren van
de huidige manier van rapporteren.

Verbinding

Group Services is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van de datasets vanuit diverse Delivery Sites. De hiervoor benodigde tools worden door de Change Tribe gebouwd en onderhouden. Group Services rapporteert aan Group Finance en levert
de datasets aan de toezichthouders. Daarnaast staat Granular Reporting hoog op de agenda van de afdeling Data Quality. Vanwege het feit dat het om een redelijk jonge vorm van rapporteren gaat, heeft de afdeling Policies and Procedures haar handen
vol aan de vereisten vanuit de DNB/ECB (die zich nog steeds aan het vormgeven zijn). De consultants van Solid Professionals fungeren als spin in het web om het overzicht te houden, de voortgang te bewaken en om een harmonieuze samenwerking te waarborgen
tussen alle betrokken partijen.

Verandercapaciteit

We zijn vanuit Solid Professionals diverse verbeterinitiatieven gestart die veelal een succesvol resultaat hebben. Enkele voorbeelden:

 • De toezichthouder heeft gevraagd om een aansluiting tussen AnaCredit en de SE rapportage (BSI). Consultants van Solid Professionals hebben ervoor gezorgd dat er een semi-geautomatiseerde aansluiting is. De aansluiting is voor 99,7% accuraat. In de
  komende maanden zullen we ook nog aansluitingen opstellen met diverse andere rapportages om op die manier kruisverbanden te kunnen maken.
 • Opstellen van een attestation letter, zodat waarin Delivery Sites de match tussen Finance en Risk data beoordelen. Hierin wordt bevestigd dat de validatiechecks die uitgevoerd worden op de data terecht zijn en dat de movements van maand-tot-maand
  in lijn zijn met de bedrijfsactiviteiten. Op deze manier ligt de verantwoordelijkheid waar deze hoort te liggen en bestaat er een professioneel proces dat de datakwaliteit waarborgt.
 • Bouwen van een Service Level Dashboard waarin we het proces van A tot Z schematisch hebben weergegeven. Op ieder punt waar de data van gebruiker wisselt, meten we tijdig-, juist- en volledigheid met als doel het in kaart brengen waar de zwakke plekken
  in het proces zich bevinden.
 • Vanuit het thema Operational Excellence hebben de consultants van Solid Professionals bestaande procesbeschrijving onder de loep genomen en verbeteringen aangebracht.

Toekomst

Zoals hierboven al genoemd werken we de komende maanden verder aan de aansluiting AnaCredit versus BSI. Verder automatiseren en mogelijk zelfs offshoren staan op de veranderkalender. Daarnaast focussen we ons op:

 • Verbeterinitiatieven voor de datakwaliteit.
  Huidige initiatieven zien toe op de volledigheid van data. Er wordt gewerkt aan het omlaag brengen van default waardes, maar er wordt nog niet gekeken naar de juistheid van de data in scope. Ook voor
  het onderwerp datakwaliteit wordt gedacht aan het offshoren van de activiteiten. Dit zal initieel een grote inspanning vereisen, maar levert uiteindelijk efficiëntie en capaciteit voor complexere vraagstukken op.
 • Opstellen van analyses met behulp van PowerBI en Python.
  Om beter aan te sluiten bij het oorspronkelijke doel van Granular Reporting zijn we bezig met het opstellen van analyses met behulp van PowerBI / Python. Hierbij wordt gekeken naar Outliers
  door middel van een Machine Learning Model. In tegenstelling tot een conventionele manier van Outlier detectie, kijkt dit model naar 3 soorten Outliers, namelijk DBSCAN, LOF en Isolation Forest.

Wil je ook consultant worden, we zijn op zoek!

Meer weten over onze werkzaamheden of aanpak?

frank-solid-professionals

Frank Reichardt

Managing Consultant

frankreichardt@solidprofessionals.nl

T: +31 (0)30 2400 511

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Project: Verbeteren van datakwaliteit door data remediation

Consultant Leon Aaftink houdt zich in zijn huidige rol bezig met data remediation. Een inkijk in dit project. Introductie Bij data analyse en data remediation,…

Project: Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report (LDR)

Consultant Frank Reichardt adviseerde en assisteerde afgelopen jaar bij het opstellen van een aantal belangrijke rapportages. Zijn vervolgopdracht bestaat uit het reduceren van de capaciteitspiek…

Project: Wat je moet weten over Data Issue Management

Consultant Marco Kooistra van Solid Professionals werkt aan een Data Issue Management (DIM) project. Dit proje...

Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen ge...

Project: Data-gedreven werken op een ORM afdeling

Op welke manieren kan data-gedreven werken de ORM afdeling verder helpen. Diederick Levi, consultant bij Solid Professionals, werkte aan een project en deed onderzoek.

Project: Solid Professionals helpt financiële instelling met optimaliseren Granular Reportings

Onze consultants en young professionals helpen bij diverse vraagstukken. In deze blog vertellen Andrea Hirzinger en Frank Reichhardt over hoe zij een financiële instelling helpen...