Trendanalyse: van krappe naar multiculturele arbeidsmarkt

Sinds de coronapandemie heeft het aantal internationals in dienst bij Nederlandse bedrijven een hoge vlucht genomen. Deze trend houdt naar verwachting nog wel even aan. Steeds meer bedrijven kunnen hun vacatures simpelweg niet invullen zonder mensen uit het buitenland. Gelukkig blijkt Nederland een populaire bestemming te zijn voor internationale sollicitanten. Sabine, directeur bij Solid Professionals, neemt deze ontwikkeling ook waar bij onze klanten. In deze blog deelt ze haar ervaringen.

Marlou Kramer
Marlou Kramer

Krappe arbeidsmarkt

‘De teams bij klanten zijn nu een stuk internationaler dan drie jaar geleden. Vooral bij bedrijven waar Engels al de voertaal was, vindt een versnelde internationalisering plaats,’ vertelt Sabine. ‘Deze toename in het werven van internationals is te verklaren door de krappe arbeidsmarkt waar we sinds de pandemie mee te maken hebben.’

Een recent onderzoek van Indeed bevestigt dit: 57% van de onderzochte werkgevers in Nederland geeft aan dat arbeidstekort de hoofdreden is om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. En hoewel de arbeidsmarkt minder gespannen is dan eerder dit jaar, nam het aantal banen in het 3e kwartaal van 2022 nog steeds toe.

Sabine ten Brinke

Ook traditionele bedrijven veranderen

‘Er is een verschil tussen grote internationale bedrijven en lokale ondernemers,’ gaat Sabine verder. ‘Bij de meeste grootbanken wordt al Engels gesproken omdat ze internationaal opereren en onder Europees toezicht staan. Maar er zijn ook nog veel organisaties in de financiële sector die zich richten op de Nederlandse markt, waar een Nederlandse bedrijfscultuur heerst en de voertaal Nederlands is. Zij zijn nog niet ingericht op de komst van expats. Voor veel van hun medewerkers is het spannend om in het Engels te mailen of te vergaderen.’ Volgens Sabine is het een logisch gevolg dat deze organisaties geen mensen aantrekken die het gewend zijn Engels te praten of het leuk vinden om in een internationale werkomgeving te werken. ‘Die gaan liever naar de internationale bedrijven in Amsterdam.’

Toch beseffen ook deze organisaties inmiddels dat hun lokale focus in het huidige arbeidsklimaat niet houdbaar is. Ook zij moeten buiten de landsgrenzen werven. ‘Sinds corona staan meer Nederlandse bedrijven hier ook voor open,’ zegt Sabine. ‘Waar het voorheen belangrijk was dat mensen Nederlands spraken voor de sociale omgang op kantoor, is dat sinds hybride werken de norm is, minder belangrijk. Collega’s kletsen niet meer met elkaar bij het koffiezetapparaat, maar doen hun ding gewoon vanuit huis.’

Trendontwikkeling door de jaren heen

Er zijn volgens Sabine meerdere factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van deze internationalisering. ‘Trends zijn meestal geen toeval, maar een product van de tijdgeest,’ legt ze uit. ‘De zeroes waren de hoogtijdagen van outsourcing. Hier zijn inmiddels veel bedrijven op teruggekomen vanwege de inefficiëntie. Ondanks de lage lonen, is het uiteindelijk niet goedkoper.’

‘Daarnaast valt nu een aantal zaken samen. Zoals de eerder genoemde krapte in de arbeidsmarkt en de breder zichtbare internationalisering in de samenleving. Ons dagelijks leven is aan het “verengelsen”, het belang van diversiteit groeit en hiermee wordt een diverse, inclusieve werkvloer ook steeds belangrijker. Bovendien toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan dat teams beter presteren wanneer ze bestaan uit mensen met verschillende achtergronden.’

Uitdagingen

‘De komst van internationale medewerkers gaat vaak gepaard met organisatorische uitdagingen. Dat begint al tijdens het wervingsproces met extra papierwerk en juridische hindernissen. En wanneer de werknemer start, is het van belang zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de rest van het team.’ In de volgende blog deelt Sabine een aantal tips over hoe om te gaan met cultuurverschillen binnen het team.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zit jouw bedrijf in transitie? Gaat binnenkort de voertaal van het Nederlands over naar het Engels? Zijn culturele verschillen op de werkvloer nog onderbelicht? Al meer dan 15 jaar begeleiden wij young professionals en ook dit zijn steeds vaker young professionals van over de hele wereld. We gaan graag het gesprek met je aan over hoe we de uitdagingen die hierbij komen kijken, het hoofd bieden.

Neem contact op