Zo bind je Gen Z aan jouw organisatie

Gen Z wordt vaak gezien als 'job hoppers'. Best vreemd, want deze generatie is juist op zoek naar stabiliteit en is bij een goede werkgever heel loyaal. Om jonge medewerkers in jouw organisatie voor langere tijd te binden, moet je begrijpen wat zij belangrijk vinden in een baan. En daar dan écht iets mee doen, als bedrijf en als manager van jouw team.

Camille van den Boorn
Camille van den Boorn

Persoonlijke vrijheid

Generatie Z wil flexibel werken én persoonlijke vrijheid. Als je slechts één dag per week thuiswerken aanbiedt, is dat eigenlijk niet voldoende. Overweeg daarom job crafting te introduceren. Dit concept stelt een werknemer in staat zijn of haar werk volledig naar eigen voorkeuren in te richten. Denk aan werktijden, locatie en takenpakket. Hierdoor ontstaat een werkomgeving die echt aansluit bij de werknemer en wordt de traditionele 8-urige werkweek vervangen. Met job crafting wordt er gewerkt puur op projectbasis en met de instelling: “Zorg dat je de deadline haalt.” Of je dit nu in 6 of 9 uur op een dag bereikt, is aan jou. Deze generatie beschouwt het als normaal dat privé- en werkuren elkaar overlappen. Zo is het werken in de late uurtjes geen probleem, als er tijdens ‘normale’ werkuren ruimte is geweest voor privézaken.

Mocht je toch graag willen dat jouw werknemers vaak fysiek aanwezig zijn op kantoor, zorg dan dat jouw kantoor aantrekkelijk is. Denk hierbij aan flexplekken met voldoende grote schermen, ruimtes waar men zich kan terugtrekken voor rust, genoeg plekken om ongestoord te kunnen bellen, een gebedsruimte, stilteruimte en creatieve ruimtes voor brainstorms die daadwerkelijk bijdragen aan het creatieve proces. En uiteraard, heel belangrijk: zorg voor een goede wifi-verbinding, dat voorkomt irritaties en maakt het werken efficiënter!

Impact

Generatie Z is zeer bewust van hoe bedrijven het milieu en de maatschappij beïnvloeden. Voor hen is alleen maar focussen op winst maken zonder na te denken over de impact op de planeet en maatschappij niet oké. Onderzoek toont aan dat 53% van Generatie Z via hun werk iets goeds wil doen voor de wereld of maatschappij. Doet jou bedrijf dit niet rechtstreeks? Dan is het belangrijk dat jouw bedrijf serieus nadenkt over hoe het wel positief kan bijdragen. Er zijn genoeg initiatieven waar je als aan kunt meedoen. Denk bijvoorbeeld aan JINC, die jonge kwetsbare scholieren in contact brengt met werkgevers om zo het bedrijfsleven te leren kennen. Of doneer aan goede doelen die natuur en of dier helpen die getroffen zijn door klimaatverandering, of zorg dat je investeert in refurbished laptops en telefoons.

Belangrijk is dat jouw bedrijf niet alleen zegt het milieu en de maatschappij belangrijk te vinden, maar laat dat dit ook echt laat zien met concrete acties. Want als je woorden niet matchen met wat je doet, loop je het risico dat de jonge werknemers bij je weglopen.

Cultuur, diversiteit en inclusiviteit

Werkcultuur is voor alle generaties een belangrijk criterium om wel of niet voor een werkgever te kiezen. Bij millennials merk je vaak dat collega’s niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten vrienden zijn. Generatie Z is hier niet anders in, ook voor hen zijn collega’s belangrijk, maar daarnaast wegen diversiteit en inclusiviteit net zo zwaar mee in hun keuze voor een werkgever. De cultrual fit moet echt goed voelen voor de jongere generaties.

Als werkgever betekent dit dat je teams moet samenstellen die divers zijn in achtergrond en gender, en dat je een cultuur van inclusiviteit promoot. Een team of organisatie dat alleen uit witte mannen bestaat, is voor een overgroot deel van deze generatie niet aantrekkelijk.

En let op: diversiteit in je team is stap één, maar daarmee ben je niet direct ook inclusief. Inclusiviteit gaat over hoe je werkt. Hoe ga je om met verschillen tussen mensen en wat zijn de sociale normen? Heeft iedereen dezelfde rechten én kan iedereen hetzelfde zeggen? Om dit goed te kunnen doorvoeren in jouw organisatie moet je beginnen met inclusief werven en dat start al bij de vacatureteksten; die moeten voor iedereen uitnodigend zijn. Dit is namelijk de eerste stap naar het bouwen van een divers team. De jonge generatie hecht veel waarde aan dit onderwerp en vinden dat jij als bedrijf je verantwoordelijkheid moet nemen om tot een inclusievere werkmaatschappij te komen.

Recruiter Jorn valt op: ''De jonge generatie wilt echt meer 'purpose' in het werk. Ze willen zien dat wat ze doen nut heeft.''

Authentiek leiderschap

Om Generatie Z aan jouw bedrijf te binden, is authentiek leiderschap essentieel. Dit betekent dat je als manager er echt bent voor je team, waardoor iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Je geeft ze de ruimte om hun skills te laten zien, staat naast hen in uitdagingen, behandelt iedereen als gelijke, inspireert en zorgt voor open communicatie.

Open communicatie betekent dat je direct en transparant bent, met regelmatige en opbouwende feedback. Onderzoek wijst uit dat 73% van Gen Z-medewerkers sneller overweegt een bedrijf te verlaten als ze niet regelmatig constructieve feedback krijgen, tegenover 52% van mensen uit andere generaties. Deze manier van communicatie is tweerichtingsverkeer; een Gen-Z’er deelt ook graag hun mening over jou als manager en over de werkprocessen.

Dus, het uitvragen van en het openstaan voor feedback als manager is een must. Een leidinggevende die maar sporadisch beschikbaar is voor gesprekken en verder afwezig lijkt, is dus demotiverend en niet inspirerend voor de jonge medeweker. Als manager moet je actief betrokken zijn en investeren in zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van je team.

Daarnaast kijkt Generatie Z anders naar hiërarchie dan andere generaties, die vaak senioriteit als maatstaf nemen. Gen Z waardeert expertise boven alles. Lang ergens werken of een ‘senior’ titel hebben, betekent niet dat een Gen-Z’er je automatisch respecteert.

(Door)groeimogelijkheden

Generatie Z verwacht van een manager dat deze serieus bijdraagt aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit sluit aan bij hun wens om vaardigheden te leren die niet alleen nu, maar ook in de toekomst waardevol zijn. De traditionele vraag “Waar zie je jezelf over vijf jaar?” past niet goed bij hen. Voor hen kan het leven over vijf jaar er zo anders uit zien, dat er niet goed antwoord is te geven op deze vraag. Ze hechten daarom waarde aan het bezitten van skills die over vijf jaar nog steeds relevant zijn, ongeacht waar ze dan staan. Het aanbieden van opleidingsbudgetten voor cursussen is een goede manier om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zorg dan direct dat er een goede balans zit tussen soft en hard skills. Want, je hebt niet zoveel aan je hard skills als je niet weet hoe je deze moet overbrengen.

Gen Z staat bekend als een innovatieve generatie. Ze ademen technologie en barsten van de nieuwe ideeën. Vermijd daarom de mentaliteit van “We hebben het altijd zo gedaan, dus verandering is niet nodig”. Wees open voor gesprekken met jongere teamleden over hoe je samen de organisatie vooruit kunt helpen. Dit biedt ook een perfecte kans voor samenwerking tussen verschillende generaties binnen je team, waarbij de creativiteit en frisse ideeën van Gen Z gecombineerd worden met de ervaring en kennis van oudere generaties.

Work life balance

Hoewel Generatie Z geen moeite heeft met flexibele werktijden, hechten ze enorm veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé. In tegenstelling tot sommige eerdere generaties, waar werk vaak op de eerste plaats komt, prioriteert Gen Z het leven buiten de werkuren. Ze gaan er dan ook vanuit dat werkgevers dit respecteren. Verwachten dat ze regelmatig overwerken? Geen goed idee. Ze zijn duidelijk over hun grenzen: de afgesproken uren werken ze hard, maar extra uren maken is niet de norm.

Stabiliteit en zekerheid

Als laatste staan stabiliteit en zekerheid hoog in het eisen lijstje van deze generatie. Opgegroeid in een wereld vol onzekerheden – denk aan de financiële crises, klimaatproblemen, de pandemie en terreurdreigingen – verlangen ze naar zekerheid. Een vast contract, duidelijke groeimogelijkheden en kansen om zich te ontwikkelen zijn wat ze zoeken in een baan.

Als een Gen-Z’er al deze elementen vindt bij een werkgever, dan win je hun loyaliteit en krijg je een trouwe werknemer. Maar als de beloftes niet worden waargemaakt, staan ze net zo makkelijk weer buiten. Het is dus cruciaal dat je beleid goed in elkaar steekt om deze generatie succesvol aan je te binden.

Ben jij op zoek naar Gen Z talent?

Onze talentmanagers zijn dagelijks in gesprek met Gen Z’ers over hun uitdagingen, ambities en leerdoelen. Daarnaast hebben we regelmatig contact met hun leidinggevenden om te adviseren over het effectief integreren van Gen Z talent in hun teams. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen op dit onderwerp? Stuur head of talentmanager Lieke een berichtje!

Plan een gesprek in