Hoe een talentmanager managers helpt

Als manager heb je vaak beperkte tijd om starters in je team te begeleiden. Een talentmanager kan je daarin ontzorgen. Waar je als manager de ontwikkeling van de young professional vanuit de inhoud in de gaten houdt, doen onze talentmanagers dat bij de persoonlijke ontwikkeling van de young professional. Lieke Galema, onze head of talentmanagement, vertelt waarom een talentmanager jou als manager helpt.

Marlou Kramer
Marlou Kramer

De rol van de talentmanager

Wanneer een young professional bij jou in het team begint, krijgt deze starter twee jaar lang intensieve begeleiding van een talentmanager. Zo wordt de young professional klaargestoomd om gedurende die twee jaar zo veel mogelijk te groeien. Een talentmanager zorgt er in de eerste periode samen met de klant voor dat de young professional goed kan landen in zijn of haar nieuwe rol. Dan kan de young professional zich op het werk focussen en zijn volle potentie benutten. Lieke: “We houden de young professional goed in de gaten, helpen met praktische zaken en bieden verdiepende begeleiding voor de ontwikkeling van soft skills.”

Lieke is nu vijf jaar een van onze talentmanagers en net als onder meer Sophie, Tim en Floris heeft ze een groep young professionals onder haar hoede. “Het is bijzonder om van dichtbij mee te maken hoe young professionals in korte tijd groeien. De transitie van student naar fulltime werkende is groot en er komt veel op de persoon af. Talentmanagement is dan van belang om te zorgen dat die transitie goed gaat, zodat de leidinggevende van de young professional daarin wordt ontzorgd.”

Managers hebben nou eenmaal vaak weinig tijd om junioren te begeleiden. Ook kan het als manager, doorgegroeid vanuit het vak, best uitdagend zijn om een starter te begeleiden op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. De talentmanagers helpen vanuit hun HR-achtergrond jou als manager door de young professional te coachen op het gebied van soft skills, waardoor hij of zij effectiever wordt, zijn of haar ambities helder voor ogen heeft en beter op diens plek zit in het bedrijf.

Wat heb jij als manager aan een talentmanager?

Een talentmanager houdt de leidinggevende actief op de hoogte van de young professionals ontwikkeling. “Elke drie maanden organiseren we een kwartaalgesprek, waarbij de young professional, de manager en de talentmanager met elkaar aan tafel zitten. Dan gaat het over de voortgang van de young professional,” legt Lieke uit. Van tevoren heeft Lieke dan met beide partijen gesproken, om te weten hoe het ervoor staat. Door deze taak op zich te nemen, kun jij je meer bezighouden met de hard skillontwikkeling van de young professional, dus de inhoud van het werk. De talentmanager coacht de young professional bij onderwerpen als MBTI, waarin de young professional diens persoonlijkheidsstijl ontdekt, of omgaan met tegenslagen. Lieke: “We werken echt samen rondom de young professional. Het vult elkaar goed aan en dat zorgt voor een mooie wisselwerking.”

Vrouw lacht met klant

Talent herkennen en uitlichten

Het managen van talent is belangrijk. “Als talentmanager hebben we een signaalfunctie, zowel in positieve als negatieve zin,” vertelt Lieke. “Wanneer het goed gaat met de young professional, kijk ik hoe we de persoon verder kunnen laten groeien met behulp van ons studiebudget.” Van kleinere trainingen zoals Power BI tot zwaardere opleidingen als Financial Risk Management (FRM) en Chartered Financial Analyst (CFA), per persoon verschilt het wat hij of zij nodig heeft.

Maar ook wanneer het minder goed gaat, trekt de talentmanager aan de bel. “Hoge werkdruk en het maken van veel uren zorgt ervoor dat persoonlijke problemen zichtbaarder kunnen worden, zeker tijdens die ingrijpende transitie van studie naar werk. Binnen de werkcontext kunnen we meedenken, maar als het psychisch niet goed gaat en dit op werk invloed heeft, geven we aan dat de young professional baat zou kunnen hebben bij externe hulp.” Lieke benadrukt dat ze geen psychologen zijn.

“Er werkte via ons een jongen bij ABN AMRO als business analist,” illustreert Lieke. “Het eerste jaar werkte hij ontzettend hard. De manager zag het wel, maar zag het niet écht. Terwijl de manager echt goud in handen heeft met deze young professional.” Dus Liekes coaching bij de young professional was gericht op het minder bescheiden zijn en jezelf laten zien. Trots vertelt Lieke: “Inmiddels is hij doorgegroeid naar lead en huurt hij zelf young professionals in.”

Zo zijn er meer glansrijke voorbeelden. Peter Ahsmann van ABF heeft heel nauw contact met de talentmanager van zijn young professionals. Lees zijn ervaringen.

Waarom talentmanagement maatwerk is

De verschillende generaties hebben een andere vorm van leiderschap nodig. Doordat mensen in andere tijden zijn opgegroeid, hechten ze waarde aan andere dingen. De stabiliteit die een Gen X-er zoekt op de werkvloer, staat in contrast met de constante groeimogelijkheden waar een Gen Y-er waarde aan hecht. Gen Z vindt hobby’s belangrijker dan eerdere generaties, en wil hier graag tijd voor overhouden. Daarbij zijn de jongeren – deels opgegroeid tijdens de coronapandemie – minder gebonden aan vaste werktijden en plekken. Door te weten waar de verschillende generaties behoefte aan hebben, kun je deze flexibiliteit of juist stabiliteit faciliteren. Maar hoe zorg je ervoor dat je als manager dit voor elkaar krijgt?

Man en vrouw drinken koffie

Culturele verschillen overbruggen

Met de internationalisering komt dit maatwerk nog meer van pas, omdat er culturele verschillen zijn tussen werknemers. Lieke: “In ons werk is het belangrijk om in te spelen op de invloed die cultuur heeft op werk en de werkbeleving. Het is bijvoorbeeld niet effectief om een gesprek te voeren over persoonlijke prestaties met iemand uit een collectieve cultuur. De kunst is om de brug te bouwen tussen de cultuur die iemand kent én hoe het hier in Nederland werkt. Met de talentmanager kan hier goed mee worden geoefend.” In het voortraject van het traineeship van de young professional, neemt de talentmanager juist ook de manager mee om de culturele werelden bij elkaar te brengen.

Lieke heeft, net als onze andere talentmanagers, een training gevolgd om internationals beter te kunnen coachen en om hun managers daarover te kunnen adviseren. Zo helpt de talentmanager een team, dat steeds internationaler wordt, om cultureel onbegrip weg te nemen op de werkvloer. Lieke: “We willen echt meedenken met managers, zeker nu er meer internationals en Gen Z-talenten de werkvloer betreden. En samenwerken vanuit het delen van kennis.”

Meer weten?

Zie jij dit zitten en wil je met Lieke verder praten over wat talentmanagement kan betekenen in jouw team? Ze vertelt je er graag meer over. Wij ontfermen ons over de werving, selectie én intensieve begeleiding van young professionals voor jouw organisatie.

Plan een gesprek in