Creëer jouw ideale team met strategische personeels- planning

Hoge werkdruk en constante deadlines duwen organisaties vaak in een cyclus van ad-hoc werving, waarbij vacatures snel gevuld worden zonder aan de lange termijn te denken. Dit kan leiden tot een mismatch tussen de vaardigheden van werknemers en de toekomstige behoeften van het bedrijf, wat de groei en innovatie kan belemmeren. Els, head of account management, legt uit hoe strategische personeelsplanning dit patroon doorbreekt.

Marjolein Jansen
Marjolein Jansen

De noodzaak van strategische personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning zorg je ervoor dat jouw bedrijf de juiste mensen met de juiste vaardigheden heeft voor de toekomst. Je combineert jouw bedrijfsplannen met het actief ontwikkelen van je team, voor zowel de huidige als toekomstige behoeften. Dit proces zorgt ervoor dat je niet alleen op korte termijn de juiste talenten in huis hebt, maar ook investeert in de ontwikkeling van je medewerkers om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Het resultaat is een veerkrachtige organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de markt, innovatie stimuleert en een sterke basis legt voor duurzame groei.

“Strategische personeelsplanning gaat niet alleen over het invullen van de huidige vacatures,” legt Els uit. “Het is een vooruitziende blik hebben, begrijpen hoe je team er over vijf jaar uit moet zien en wat je nu moet doen om dat te bereiken. Deze langetermijnvisie helpt bedrijven om een team op te bouwen dat niet alleen vandaag succesvol is, maar ook in de toekomst kan floreren.”

Neem de tijd voor jouw ideale team

“Veel managers zitten vast in een patroon van het halen van de ene na de andere strakke deadline, waardoor ze nooit tijd hebben om aan de toekomst te denken,” merkt Els op. Vaak spelen ook budgettaire beperkingen en de complexiteit van het voorspellen van toekomstige behoeften ook een rol bij het uitstellen. De oplossing? “Beginnen met een duidelijk begrip van het ideale team en de strategische doelen van het bedrijf,” zegt Els. “Het begint allemaal met een leeg vel papier. Wat zijn jouw werkzaamheden en wat is jouw ideale team? Welke hard skills en soft skills moeten werknemers hebben? Wat zijn de man/ vrouw verhoudingen en wat heb je nu nodig om over vijf of tien jaar dit team te hebben?”

Voor bedrijven die willen beginnen met strategische personeelsplanning, adviseert Els: “Geef jezelf de tijd om er goed over na te denken. Start met een duidelijke visie op je toekomstige doelen en neem de tijd om de huidige vaardigheden binnen je team te evalueren. Identificeer de kloof tussen waar je nu staat en waar je wilt zijn. Dit vereist niet alleen een grondige analyse, maar ook open gesprekken met je team over hun ambities en ontwikkelingsmogelijkheden. Vervolgens, stel een plan op voor zowel interne ontwikkeling als externe werving, gericht op het dichten van die kloof. Dit proces zorgt voor een gerichte aanpak, waarbij je investeert in mensen die je organisatie vooruit helpen.”

Investeren in de toekomst

“Het klinkt misschien als een grote opgave waar je tegenop ziet, maar het is een investering in de toekomst die je later gaat helpen bij je werkzaamheden en het succes van je bedrijf,” gaat Els verder. “Zo sprak ik een manager bij een bedrijf met veel senioren, enkele medioren en veel zzp’ers. Hij ervaarde het probleem dat cruciale kennis bleef hangen bij zzp’ers, wat leidde tot het vertrek van de medioren. Samen keken we naar het opzetten van strategische personeelsplanning. Uiteindelijk bouwde hij het aantal zzp’ers af en nam hij in plaats van hen jong talent aan om kennisdeling te stimuleren en kosten te verlagen. Dit resulteerde in een dynamisch team en een efficiëntere kostenstructuur, door de juiste mensen op de juiste plek te zetten.”

lachende-vrouw

Meer diversiteit door strategische personeelsplanning

Diversiteit in vaardigheden binnen een team is niet alleen een verrijking; het is een strategische noodzaak. Door diversiteit een kerncomponent te maken van de strategische personeelsplanning, zorgen organisaties ervoor dat hun teams niet alleen voorbereid zijn op de huidige uitdagingen, maar ook flexibel en innovatief genoeg zijn om toekomstige kansen te grijpen. “Teams die een breed scala aan vaardigheden en perspectieven combineren, zijn beter uitgerust om complexe problemen op te lossen. Ze zijn beter in innovatieve oplossingen genereren en kunnen zich beter aanpassen aan de snel veranderende eisen van de markt,” stelt Els.

Wanneer teamleden verschillende sterke punten en specialismen inbrengen, vullen ze elkaar aan en verhogen ze de algehele effectiviteit en veerkracht van het team. Zorg dat je al vanaf het schrijven van een vacature tekst aan diversiteit en inclusie denkt. Zo wordt een dynamische werkomgeving gecreëerd waarin uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd, wat leidt tot meer doordachte en duurzame oplossingen.

“Je hebt een moedige leider nodig die durft te zeggen: 'Het is genoeg geweest, we moeten het anders aanpakken.”

Een leider die durft

Ondersteuning vanuit de organisatie is essentieel voor het succes van strategische personeelsplanning. “Je hebt een bedrijfscultuur nodig waarin verandering wordt omarmd en waar ruimte is voor ontwikkeling,” benadrukt Els. Daarnaast heb je een inspirerende leider nodig die durft te zeggen: ‘Het is genoeg geweest, we moeten het anders aanpakken,'” zegt Els. Moedig en inspirerend leiderschap draagt bij aan een langetermijnvisie en zorgt ervoor dat het team zich voortdurend ontwikkelt om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Het succes van strategische personeelsplanning initiatieven kan worden gemeten aan de hand van verschillende KPI’s, zoals vermindering van externe kosten, verbetering van de medewerkerstevredenheid, en de mate waarin het bedrijf zijn strategische doelen bereikt. “Je weet dat je succesvol bent als je ziet dat er beweging is in de richting die je uit wilde,” zegt Els.

Fundament voor de toekomst

In een wereld waar de druk om directe resultaten te leveren vaak ten koste gaat van de toekomst, zorgt strategische personeelsplanning voor de nodige balans. Het is een methode die niet alleen de huidige behoeften adresseert, maar ook een fundament legt voor toekomstige groei en succes. “Door te investeren in de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, voor de juiste rollen, bouwen we niet alleen aan teams die vandaag succesvol zijn, maar ook in staat zijn om de uitdagingen en kansen van morgen aan te gaan,” concludeert Els.

Meer weten?

Met onze ruime ervaring in het bemiddelen tussen young professionals en managers weten we wat werkt. Els gaat graag met je in gesprek om je meer te vertellen over strategische personeelsplanning.

Plan een gesprek in