Talent van de toekomst

Talent van de toekomst

Niet alleen stilstaan in het hier en nu, maar ook vooruitkijken is een must om als werkgever ‘aantrekkelijk’ te blijven. Uit gesprekken die wij al jarenlang met opdrachtgevers en medewerkers voeren blijkt dat voortdurend nadenken over ‘Talent van de Toekomst’ gewoonweg moet.

Hoewel we allen misschien wel weten dat dit onderwerp hoog op de agenda moet staan verdwijnt het regelmatig naar de achtergrond en wordt het overschaduwd door de waan van alle dag. Tegen de tijd dat de risico’s zichtbaar worden ben je als werkgever vaak te laat. Je ‘verliest’ high potentials, ervaart onderbezetting op de afdeling, er ontstaat een mismatch tussen hetgeen de medewerkers kunnen en hetgeen ze zouden moeten doen of je ervaart dat er (te) weinig innovatiekracht is.

Wat is talent van de toekomst? Waar voldoe je dan aan? Wat heb je nog nodig? Waarom is het essentieel hier mee aan de slag te gaan? Wat levert het op? En wat als je nu niets doet?

Wij zijn een gesprekspartner die

 • je kritische vragen stelt;
 • meedenkt over uitdagende vraagstukken;
 • en onze kennis graag met je deelt.

Door deze dialoog met elkaar te voeren ben je zelf in the lead als het gaat om het binden en boeien van het Talent van de Toekomst.

Jarenlange samenwerking

'Talent van de Toekomst' kwam bij ons in 2007 op de agenda te staan. Enkele managers vroegen ons: 'Hoe werf, behoud en begeleid ik jong talent, naast mijn overvolle agenda?'.
Het werven van professionals was al iets wat we deden, maar we zijn de uitdaging aangegaan en hebben ons vanaf dat moment verdiept in de nieuwe generaties.
Door de vele gesprekken die wij voerden met deze doelgroep, werd steeds duidelijker wat zij nodig hebben. Op basis hiervan hebben we ons eigen Young Professional Programma ontwikkeld. In 2020 kwam daar het Advanced Professional Programma bij.

Door de behoeften van de doelgroep te combineren met de wensen van onze klant, zijn we in staat om talenten verder te ontwikkelen. Inmiddels hebben we 275 Young Professionals aan een baan kunnen helpen en hebben we gezien dat ons unieke Young Professional Programma de juiste handvatten biedt voor de start van een succesvolle carrière.

"Wat jullie op afstand doen in het begeleiden van onze Young Professionals dat lukt ons niet, terwijl wij dagelijks naast ze zitten.’’

Jarenlange samenwerking

In 2019 hebben wij tientallen opdrachtgevers binnen de Financiële Sector geïnterviewd over de Finance en Risk Professional 2.0. Hoe ziet deze eruit? En wat zijn de grootste uitdagingen?

Het voeren van de dialoog hierover gaf stof tot nadenken. We hebben de bevindingen daarom gedeeld binnen ons netwerken. Leren van elkaars best pratices, maar ook van elkaars uitdagingen.

Directie en management binnen de financiële sector noemen onderstaande punten als grootste uitdagingen voor de komende jaren:

 • Zet Talent op 1
 • Ga de échte dialoog aan met elkaar
 • Zorg voor verticale verbinding
 • Plan de toekomst

Hoe ga je dit doen?
Is deze vraag herkenbaar lees dan gratis ons onderzoek of neem contact op met Kathelijn Loos

Great Place To Work

Sinds enkele jaren nemen wij deel aan het jaarlijkse Great Place To Work onderzoek. Als werkgever is het belangrijk om continue kritisch naar jezelf te blijven kijken, in verbinding te staan met medewerkers en niet bang te zijn voor veranderingen. Dit jaarlijkse onderzoek helpt ons bij het in gesprek blijven met medewerkers.

 • Voelen medewerkers zich trots op wat ze doen?
 • Kunnen ze zichzelf zijn en hebben ze plezier met de mensen met wie ze samenwerken?
 • Zien medewerkers het management als geloofwaardig en hebben ze vertrouwen in de mensen voor wie ze werken?
 • Wat moeten we als organisatie zeker behouden, maar ook welke zaken verdienen aandacht om topwerkgever te blijven?

Alles draait om een cultuur van vertrouwen. Jarenlang onderzoek laat zien dat organisaties die in staat zijn een cultuur van vertrouwen te creëren en behouden meer dan twee keer zo succesvol zijn als organisaties die daar minder in slagen.

Best-Workplaces-logo_2020-groor

Insights & Blogs

De zoektocht naar ‘het schaap met vijf poten’

Waar in 2020 werkgevers nog voldoende keus hadden uit geschikte nieuwe medewerkers, keerde dat in 2021 volledig om en kregen organisaties te maken met een…

Project: Operational Excellence Black Belt

Consultant Marianne Reussing heeft de afdelingen Regulatory Reporting (RR), Data Quality (DQ) en Financial Risk Reporting (FRR) begeleid en geadviseerd over het efficiënter inrichten van…

5 Stappen die je helpen met de uitdagingen bij Robotics

Het betere knip- en plakwerk, wie kent het niet? Iedereen is er groot mee geworden: het overtypen van lijstjes in Excel of Word om vervolgens…

Stap uit je tunnelvisie

Solid Professionals biedt integrale dienstverlening. Solid Professionals Solutions staat voor het gebruik van technologische toepassingen bij onze klant. Hiermee willen we klanten en medewerkers verbinden…

Project: In Control met behulp van de Quick Scan

Met onze Solutions helpen wij organisaties in de financiële sector beter gebruik te maken van beschikbare data en meer ‘In Control’ te zijn. Een van…

Data Driven Reporting – Over noodzaak, startpunt en transitie

Het afgelopen decennium werden financiële instellingen, maar ook andere organisaties, geconfronteerd met steeds kritischer eisen aan de interne en externe informatievoorziening. De bestaande systemen zijn…

Meer weten? Neem dan contact op met Kathelijn Loos