Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) in de financiële sector

In iedere organisatie komen werkzaamheden voor die bestaan uit eenvoudige en repeterende handelingen. Veel hiervan zijn voor je medewerkers weinig uitdagend. Gevolg is dat er onbedoeld, onnodige fouten worden gemaakt. Deze leiden tot herstelacties en -kosten. Er is vaak sprake van relatief veel wachttijd tussen de processtappen waardoor de doorlooptijd in je proces hoger is dan noodzakelijk. Daarnaast is door het gebrek aan uitdaging het verloop van je medewerkers hoger dan wenselijk. Robotic Process Automation (RPA) biedt uitkomst.

De oplossing in het automatiseren van repetitieve en saaie werkzaamheden ligt in het inzetten van (software)robots. Fouten worden geminimaliseerd en de kwaliteit van het proces verbetert. Bijkomend effect van automatisering is dat het de doorlooptijd van de processen verlaagt waardoor het proces efficiënter verloopt. Medewerkers focussen zich hierdoor weer volledig op waarde toevoegende activiteiten. Dit zorgt voor meer werkplezier en een hogere medewerkerstevredenheid.

Robotic Process Automation

Wil je meer informatie over RPA? Download de brochure.

Vraag de RPA demo aan

Solid Professionals helpt met het automatiseren van processen door gebruik te maken van RPA. Om dit effectief in te richten en daadwerkelijke meerwaarde te creëren is de harmonie tussen mens, techniek en proces noodzakelijk. Daarom starten we altijd met een quickscan. Hiermee stellen we vast welke processen zich lenen voor RPA.

Voor geselecteerde processen wordt op basis van de business case een gedetailleerde analyse uitgewerkt en stellen we een ontwerp van de geoptimaliseerde, geautomatiseerde ‘ruled-based’ procesflow op. Vervolgens wordt de software robot gebouwd, getest en ingevoerd. Resultaat: een volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd proces dat sneller, effectiever en efficiënter is.