Robotic Process Automation (RPA)

Robotic process automation financial Robotic Process Automation (RPA) in de financiële sector

In iedere organisatie komen werkzaamheden voor die bestaan uit eenvoudige en repeterende handelingen. Veel hiervan zijn voor je medewerkers weinig uitdagend. Gevolg is dat er onbedoeld, onnodige fouten worden gemaakt. Deze leiden tot herstelacties en -kosten. Er is vaak sprake van relatief veel wachttijd tussen de processtappen waardoor de doorlooptijd in je proces hoger is dan noodzakelijk. Daarnaast is door het gebrek aan uitdaging het verloop van je medewerkers hoger dan wenselijk. Robotic Process Automation (RPA) biedt uitkomst.

De oplossing in het automatiseren van repetitieve en saaie werkzaamheden ligt in het inzetten van (software)robots. Fouten worden geminimaliseerd en de kwaliteit van het proces verbetert. Bijkomend effect van automatisering is dat het de doorlooptijd van de processen verlaagt waardoor het proces efficiënter verloopt. Medewerkers focussen zich hierdoor weer volledig op waarde toevoegende activiteiten. Dit zorgt voor meer werkplezier en een hogere medewerkerstevredenheid.

Robotic Process Automation

Wil je meer informatie over RPA? Download dan de brochure.

Download de brochure

Effectief inrichten van RPA

Solid Professionals helpt met het automatiseren van processen door gebruik te maken van RPA. Om dit effectief in te richten en daadwerkelijke meerwaarde te creëren is de harmonie tussen mens, techniek en proces noodzakelijk. Daarom starten we altijd met een quickscan. Hiermee stellen we vast welke processen zich lenen voor RPA. 

Voor geselecteerde processen wordt op basis van de business case een gedetailleerde analyse uitgewerkt en stellen we een ontwerp van de geoptimaliseerde, geautomatiseerde ‘ruled-based’ procesflow op. Vervolgens wordt de software robot gebouwd, getest en ingevoerd. Resultaat: een volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd proces dat sneller, effectiever en efficiënter is.

Ervaringen van onze partners

Voor een grote bank in Nederland hebben wij een opdracht uitgevoerd waarbij verschillende processen binnen de rapportage afdelingen zijn geautomatiseerd door middel van een workflow manager. Door het automatiseren van deze processen heeft de afdeling meer taken op zich kunnen nemen en is de kwaliteit van rapportages naar de toezichthouder verbeterd. De RPA oplossing heeft gezorgd voor een substantiële besparing van werkuren.” 

“Binnen een accounting afdeling van een grote Nederlandse financiële instelling waren medewerkers veel tijd kwijt aan het manueel boeken van simpele journaalposten. De foutmarges bij deze handmatige handelingen in het proces waren groot. Wij hebben na een grondige proces analyse de handmatige handelingen doormiddel van RPA-software volledig geautomatiseerd.  Het resultaat is dat de medewerkers nu meer tijd over voor het uitvoeren van analyses werkzaamheden. De foutenmarge en doorlooptijd van het proces zijn verbeterd.”


Lees ook

Lees hier onze blog over hoe je rapportageflow door kan lopen in tijden van meer thuiswerken

Lees de blog
Lucette Elsemiek gesprek Solid Professionals

Meer weten over RPA? Wij vertellen je er graag meer over.