Vrouw aan het werk achter laptop

Young professional programma

Voor onze traineeships hebben we een uniek programma ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van leiderschap en Diversity, Equality & Inclusion (DEI). Het programma fungeert als brug tussen het studentenleven en hun eerste fulltime baan. En wordt continu afgestemd op de uitdagingen waar organisaties op dit moment tegenaanlopen én op de behoeftes van de generatie van nu.

  • Doorontwikkeld programma sinds 2007
  • Hard- en soft skill ontwikkeling van talent
  • Met succes ingezet bij o.a. ABN AMRO, MN Services, en Athora

De vier pijlers van ons programma

Vakinhoudelijk en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling stomen we onze young professionals in twee jaar tijd klaar tot volledig ontwikkelde experts. Na afloop van het traineeship beschikken ze over een flinke dosis zelfkennis, hard skills relevant voor op de werkvloer, plus zijn ze onderdeel van een sterke community.

Met de behoefte van de organisaties én de generatie van nu in gedachten, hebben we ons programma gebouwd op vier pijlers:

1. Begeleiding

Begeleiding aan de young professional omvat enerzijds de ondersteuning door de talentmanager, daarnaast betrekken we jou als manager in het proces. Verder bieden we een omgeving waar mensen uit diverse achtergronden met elkaar in verbinding kunnen treden, samenwerken en elkaar ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei. Ons doel is het bevorderen van een gevoel van verbondenheid, het creëren van netwerkmogelijkheden, het stimuleren van vaardigheidsontwikkeling en kennisuitwisseling, en het aanmoedigen van cultureel begrip en interactie. En dat vertaalt zich terug in de dagelijkse werkzaamheden in jouw team.

Mannen lachen achter laptop op de bank

2. Self-improvement

Self-improvement houdt voor onze young professionals in dat zij actief werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, met de focus op het zetten van de volgende stap in hun persoonlijke effectiviteit. Dit vertaalt zich terug in het werk dat ze dagelijks doen. Dit omvat het streven naar een beter begrip van zichzelf en zowel sterke punten als gebieden die verbetering behoeven aandacht te geven.

Man achter laptop aan het werk

3. Global inclusivity

Diversiteit in achtergrond, overtuigingen, nationaliteit en cultuur is belangrijk. Een diverse groep collega’s daagt elkaar uit en biedt nieuwe perspectieven op werkzaamheden. Hierin willen we jou als manager inspireren en in ondersteunen. Wat is de effectieve aanpak om diversiteit binnen teams en binnen de individuele ontwikkeling van een jonge professional te omarmen? Met onze kennis van diversiteit dragen we bij aan het overbruggen van de kloof in diversiteit op de werkvloer.

Mannen kijken lachend naar elkaar

4. ROI driven improvement

Het programma stemmen we zo goed mogelijk af op de behoeftes van de young professional van nu. De behoefte van deze groep, evalueert en ontwikkelt zich met de tijd. Daarom is het essentieel om via directe feedback te onderzoeken hoe ons programma en talentmanagement mee kunnen evalueren. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze aanpak effectief is en maximale waarde creëert voor zowel de young professional als voor jou als manager.

Onze werkwijze

Gedurende een periode van twee jaar krijgen ze precies datgene wat ze nodig hebben om succesvol te zijn op de werkvloer.

Talentmanagement

Onze young professionals worden intensief begeleid door een vaste talentmanager – die tevens fungeert als hun vaste aanspreekpunt. Maandelijks checken zij met elkaar in om ontwikkelpunten, ervaringen en vragen te bespreken. Bovendien worden ze gestimuleerd om de leerstof van het trainingsprogramma toe te passen in de praktijk. Verder vindt er elke zes maanden een evaluatie plaats, waarbij de voortgang wordt besproken samen met de manager of teamleider.

Lees meer over de rol van een talentmanager

Ervaringsgericht trainingsprogramma

Iedere young professional volgt hetzelfde programma, in een vaste trainingsgroep. In dit programma worden ze verrast, uitgedaagd en geïnspireerd om hun werk vorm te geven. Dit gaat dus niet over het ontwikkelen van inhoudsgerichte kennis van hun werk, maar over persoonlijke ontwikkeling en de skills die ze naast de inhoud nodig hebben. We geven veel aandacht aan de verbinding onderling in de trainingsgroepen, immers gaan ze samen door eenzelfde verandering heen: het starten in hun eerste baan! De trainingen zijn ervaringsgericht, hier en daar in spelvorm en soms ook met een sportbroek aan. Ze zijn te volgen onder werktijd en we sluiten ze af door met elkaar te eten.

Hard skill ontwikkeling

Per afdeling en functie, maar ook per young professional is het verschillend wat iemand nodig heeft om te excelleren in zijn of haar werk. Dit gedeelte is daarom volledig op maat. De young professionals krijgen een toereikend opleidingsbudget, vrij te besteden aan cursussen en opleidingen die bijdragen aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Dit kan via onze eigen leerplatform ‘Solid Academy’. Op dit platform staat een groot aanbod cursussen die aansluiten bij hun leerbehoefte en bij de vaardigheden die nodig zijn in jouw team.

"Ik heb echt de voordelen gemerkt van de trainingen van Solid Professionals voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De training Secure Base, over uitgedaagd worden in een veilige omgeving, sprong er voor mij uit.

avatar Tjardo Grotendorst
Actuarieel analist - MN Services

"Mijn talentmanager Sophie heeft een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling; we richtten ons op culturele verschillen binnen mijn team. Haar praktische adviezen verbeterden onze communicatie en samenwerking, wat leidde tot betere teamverbondenheid."

avatar Andrea Castrillon
Data engineer - ABN AMRO

Neem contact op

Meer weten over het programma en onze werkwijze? Head of talentmanagement Lieke kan jou precies vertellen hoe het programma in elkaar zit en wat de impact hiervan is op jouw team.

Plan een gesprek in