Young Professional Brechje over MBTI

Als talentmanager werk ik veel met MBTI, een mooie tool om te werken aan de ontwikkeling van individuen en teams. Young professional Brechje Boeklagen, data specialist bij ABN AMRO, heeft veel gehad aan de MBTI trainingen en de 1:1 sessies: "Het leukste aan MBTI vind ik dat iedereen een ander profiel heeft. Soms zorgt dit ook voor onenigheid, maar vaak ook voor mooie leermomenten en situaties waar je samen om kunt lachen." In deze blog deelt Brechje haar ervaringen en kijken we samen terug op onze samenwerking.

Hoe heb je de trainingen ervaren?

“De trainingen waren erg interactief en intuïtief. Er werden veel afbeeldingen gebruikt om de uitleg per onderwerp te ondersteunen. Verder werd bij elke categorie ook het woord gegeven aan een aantal young professionals die hun keuze konden toelichten.

De interactie met mede young professionals over hun eerste ingeving per onderwerp, vond ik vooral interessant; zo zie je maar dat iedereen anders denkt. Het blijft bijvoorbeeld lastig voor te stellen dat iemand eerst op de details van een taak focust terwijl jijzelf eerder naar het grote plaatje kijkt voordat je inzoomt. Op deze manier wordt een ander perspectief belicht, waar ik veel van geleerd heb.

De tweede MBTI training focuste meer op het omgaan met andere persoonlijkheidsprofielen: we kregen onder andere de opdracht een poster te maken voor het tegenovergestelde profiel. Dit was nog best ingewikkeld, maar zeer goed toepasbaar op mijn werkomgeving wanneer ik bijvoorbeeld meetings heb met stakeholders.”

Brechje Boeklagen

Kun je vertellen over hoe MBTI samenwerken beïnvloed?

“Ik vind samenwerken met mijn team echt geweldig. We hebben dezelfde humor en zijn allemaal gemotiveerd om samen goed werk te leveren. Het samenwerken en sparren werkt voor mij motiverend en aanstekelijk. Ik merk wel dat we verschillende persoonlijkheidstypen hebben, maar we vullen elkaar goed aan. Bij samenwerkingen waar het proces soms minder goed loopt kan ik MBTI toepassen door me in te leven in mijn collega’s om hun wensen of standpunten beter te begrijpen en zo mijn argumentatie en woordkeuze aan te passen.”

“We hebben 1:1 ook een aantal thema’s besproken en geanalyseerd aan de hand van MBTI. Ondanks dat we maar 1 letter verschillen had ik veel ‘’oh ja dat herken ik wel’’ momenten. Jouw eagerness om te leren gaf mij veel energie en zorgde voor mooie een leerzame gesprekken.”

Wat is je grootste inzicht geweest?

“De samenwerking verloopt erg goed: wanneer ik een bepaalde invulling wil geven aan de sessie, speel jij daar geweldig op in door mij van de juiste handvatten te voorzien. Ik heb ook veel herkenningspunten die betrekking hebben op hoe we met sommige situaties omgaan of reageren. Dit zorgt voor een fijne en vertrouwde sfeer.

Ik heb MBTI kunnen gebruiken om mijn Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) aan te vullen. Onderdelen van mijn POP relateren aan stress en het afstemmen van informatievoorziening op een doelgroep. Het behandelen van en dieper ingaan op de MBTI thema’s stress en communicatiestijl heeft mij erg geholpen. Dit deden we door middel van een bestand met MBTI ESFJ-specifieke punten (MBTI-profiel Brechje, red.). Bepaalde punten gingen we analyseren, om vanuit daar situaties te koppelen en tot slot te reflecteren: wat gebeurde er, hoe voelde ik me, hoe reageerde ik, en (indien van toepassing) hoe had ik (beter) hiermee om kunnen gaan? De reflectie is voor mij telkens een groot inzicht, waardoor ik mij verder kan ontwikkelen.”

*Het originele artikel is gepubliceerd in 2020 op solidprofessionals.nl en is in 2022 herzien en opnieuw gepubliceerd.

Ontdek de verschillende traineeships

Waar ligt jouw talent? Bekijk de traineeships en ontdek welke het best bij jou past.

Bekijk de traineeships