Trainingsprogramma jaar 1

Naast de standaard opleidingen tijdens het Young Professional Programma neem je het eerste jaar deel aan een aantal trainingsavonden. Deze trainingsavonden van het trainingsprogramma jaar 1 vinden plaats bij ons op kantoor in Utrecht  en worden door Solid Professionals gefaciliteerd. De trainingen zijn verplicht en vinden plaats in je eigen tijd. Twee trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van je inhoudelijke vaardigheden en er zijn vijf vaardigheidstrainingen gericht op het ontwikkelen van je soft skills.

Inhoudelijke trainingen:

ONDERWERP TOELICHTING
Inleiding Riskmanagement Introductie Riskmanagement. Wat zijn risico’s en hoe beheers je deze? Welke rol heeft een toezichthouder?
Agile Way-of-Working Introductie Projectmanagement. Wat is een project en wat is projectmanagement, uitleg Agile Way-of-Working, SCRUM en LEAN management. Best practices komen uitgebreid aan bod.

Vaardigheidstrainingen:

ONDERWERP TOELICHTING
Werken in teams Interactieve training waar door middel van interactieve sessies wordt gewerkt aan inzicht en teamdynamiek, o.a. aan de hand van de theorie van Belbin.
Managen van Verwachtingen & Omgaan met Weerstand Je leert verwachtingen te managen bij stakeholders, collega’s, managers en projectleden. Hoe ga je om met weerstand op verschillende niveaus en hoe kom je van een weerbarstige situatie in een goede en positieve flow?
Mentale Weerbaarheid In deze training leer je enerzijds wat jouw stressfactoren zijn, maar vooral hoe je hier het beste mee om kan gaan. Mentale weerbaarheid is het beste te omschrijven als de manier waarop mensen omgaan met stress, druk en uitdagingen. Daar gaan we tijdens de training samen inzage in creëren. Je leert niet alleen een stukje theorie, maar je gaat vooral de elementen leren toepassen in jouw situatie en leven.
Feedback geven Een interactieve training die de theorie en praktijk van feedback geven en ontvangen behandeld. Best practices, eigen ervaringen, do’s and don’ts worden behandeld.
Presenteren Hoe breng je duidelijk een verhaal over aan je publiek? Houding, stemgebruik, opbouw van het verhaal en hulpmiddelen komen aan bod. Aandacht voor verschillende vormen van presenteren naast de standaard PowerPoint presentatie.

Naast bovenstaande trainingen bieden we ook meerdere facultatieve trainingen aan zoals Visual Basic for Application (VBA), Acces, themasessie over huidige ontwikkelingen in de markt en veranderende wet- en regelgeving en basisbeginselen Finance (voor Risk professionals).

Trainingsprogramma jaar 2 »

Terug naar het Trainings- en opleidingsprogramma