Resultaten: In Control

In control

Financiële organisaties blijven worstelen met 'In control' zijn vanuit een risico perspectief. Dit komt onder andere omdat de wet- en regelgeving sinds de financiële crisis fors is toegenomen, waardoor de noodzaak voor grip op risicomanagement, internal control frameworks en de kwaliteit van bedrijfsprocessen groter is dan ooit tevoren. Maar risico’s zijn versnipperd in de organisatie aanwezig en worden op verschillende afdelingen geïdentificeerd en opgevolgd.

Parallel is er een exponentiële groei aan beschikbare data, die ondertussen zo groot is dat risicomanagers door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het integrale beeld ontbreekt, waardoor stuur- en verantwoordingsinformatie vaak moeilijk tot stand komt.

Het operationeel risicoprofiel verandert mee met deze ontwikkelingen. Om “In Control” te zijn moeten zowel de geïdentificeerde risico’s, als de genomen maatregelen een duidelijk beeld geven van de blootstelling aan deze uitdagingen. Dit vergt inzicht en overzicht in combinatie met de juiste expertise.

Solid Professionals helpt organisaties operationele risico’s te beheersen. Dit doen wij door middel van inzetten van ervaren consultants die doormiddel van een Quick Scan snel de vinger op de zere plek kunnen leggen en vanuit hier een plan kunnen maken om “In Control” te komen. Daarnaast bieden wij met ons Key Control Dasboard ook tooling aan waardoor je door middel van inzichtelijke dashboards en met een data-gedreven aanpak risico’s in toom kunt houden.

In control: Onze resultaten

Impactassessment IFRS9 vereisten

Klant de Volksbank
Duur 2 maanden
Consultant Diederick Levi
Tools Matlab, SQL
Trefwoorden Modelleren, Risico-inschattingen, IFRS
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor haar klant de Volksbank een assessment gemaakt van de impact die IFRS 9 zou hebben op de kapitaalvereisten van haar hypothekenportefeuille. Een top 10 grootste veranderingen is gedefinieerd, ingeschat op grootte, gefundeerd met interne data en gerapporteerd.

Advisering Accountantscontrole ISAE 3402 type II

Klant SPF Beheer
Duur 4 maanden
Consultant Roderick Koster
Tools MS Office
Trefwoorden Audit, Internal audit, ISAE 3402
Dienst Consulting

 

Solid Professionals heeft de Internal Audit afdeling van SPF Beheer ondersteund bij het voorbereiden van de accountantscontrole, het controleobject hierbij was de ISAE 3402 type II rapportage. Hierbij voerde de Internal Audit afdeling de eerste controle op de rapportage uit, waarna de extern account een hercontrole uitvoerde. De werkzaamheden bestonden uit het testen van opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen conform het controleplan en vervolgens het documenteren van de resultaten. Ook hebben wij SPF beheer geholpen met het uitbreiden en verbeteren van dit controleplan. Het eindresultaat was een goedkeurende verklaring van de accountant en een tevreden klant.

Offshoren operationele activiteiten DQ

Klant ING
Duur 10 maanden
Consultant Marianne Reussing
Tools Aris, Power BI
Trefwoorden Offshoring, Data Quality
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft ING geholpen met het offshoren van de operationele activiteiten binnen het DQ proces. In samenwerking met collega's van de DQ afdeling in Amsterdam is bepaald welke activiteiten er in aanmerking kwamen voor offshoring. Vervolgens zijn, in samenwerking met een blackbelt, de activiteiten in procesplaten vastgelegd. We hebben de werkinstructies en een plan voor kennisoverdracht geschreven. Vervolgens zijn 3fte 8 weken lang getraind in het uitvoeren van de werkzaamheden. De activiteiten zijn succesvol overgedragen naar de offshore locatie.

Insights & Blogs

Project: Solid Professionals helpt ING met procesmanagement vraagstuk

Romy Janssens is consultant bij Solid Professionals en vervult sinds augustus 2019 een functie bij het onderdeel Global Services van ING. Afdeling Global services levert…

Alumni Sharon en Virgill over hun ervaring met het traineeship

Al sinds 2010 helpen we starters op de arbeidsmarkt door middel van ons Young Professional Programma. Het doel van het traineeship is dat een Young…

Solid Solutions: In vier stappen klaar voor de toekomst

Solid Professionals heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het nieuwe onderdeel Solid Solutions. Dit is een onderdeel dat verschillende innovatieve oplossingen, op het gebied…

Een terugblik op 2020 met Young Professional Rick

Rick is Young Professional bij Solid Professionals. Hij is werkzaam bij ABN AMRO. Rick en zijn manager Gerard blikken terug op 2020, op de functie…

Project: Wat je moet weten over Data Issue Management

Consultant Marco Kooistra van Solid Professionals werkt aan een Data Issue Management (DIM) project. Dit proje…

MBTI en persoonlijke ontwikkeling: Young Professional Brechje over haar ervaringen

Als Talentmanager werk ik veel met MBTI, een mooie tool om te werken aan de ontwikkeling van individuen en teams. Mijn profiel is ISFJ. Young Professional Brechje Boeklagen, Data Specialist bij ABN AMRO,  heeft veel gehad aan de MBTI trainingen en 1:1 sessies. Haar profiel is ESFJ, we verschillen dus maar één letter. Ze deelt haar ervaringen en we kijken terug op onze samenwerking.

Meer weten? Neem dan contact op met Marcel van Wersch