Resultaten: In Control

In control

Financiële organisaties blijven worstelen met 'In control' zijn vanuit een risico perspectief. Dit komt onder andere omdat de wet- en regelgeving sinds de financiële crisis fors is toegenomen, waardoor de noodzaak voor grip op risicomanagement, internal control frameworks en de kwaliteit van bedrijfsprocessen groter is dan ooit tevoren. Maar risico’s zijn versnipperd in de organisatie aanwezig en worden op verschillende afdelingen geïdentificeerd en opgevolgd.

Parallel is er een exponentiële groei aan beschikbare data, die ondertussen zo groot is dat risicomanagers door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het integrale beeld ontbreekt, waardoor stuur- en verantwoordingsinformatie vaak moeilijk tot stand komt.

Het operationeel risicoprofiel verandert mee met deze ontwikkelingen. Om “In Control” te zijn moeten zowel de geïdentificeerde risico’s, als de genomen maatregelen een duidelijk beeld geven van de blootstelling aan deze uitdagingen. Dit vergt inzicht en overzicht in combinatie met de juiste expertise.

Solid Professionals helpt organisaties operationele risico’s te beheersen. Dit doen wij door middel van inzetten van ervaren consultants die doormiddel van een Quick Scan snel de vinger op de zere plek kunnen leggen en vanuit hier een plan kunnen maken om “In Control” te komen. Daarnaast bieden wij met ons Key Control Dasboard ook tooling aan waardoor je door middel van inzichtelijke dashboards en met een data-gedreven aanpak risico’s in toom kunt houden.

In control: Onze resultaten

Advies en begeleiding inrichting processen

Klant ING
Duur 6 maanden
Consultant Marianne Reussing
Tools
Trefwoorden
Dienst Consulting

Solid Professionals consultant Marianne Reussing is Black Belt gecertificeerd en heeft vanuit die functie diverse afdelingen begeleid en geadviseerd met betrekking tot het inrichten van processen. Naast het reduceren van zoveel mogelijk operationele activiteiten was het ook belangrijk dat de controles die gedaan worden om risico’s te beheersen in beeld gebracht werden. Er zijn concrete verbetervoorstellen opgeleverd waarbij de samenwerking is gezocht met strategische thema’s. Daarnaast is er een maandelijks moment gecreëerd om zicht te houden op initiatieven en risico’s.

Reduceren manuele verwerkingen

Klant ING
Duur 6 maanden
Consultant Romy Janssens
Tools
Trefwoorden
Dienst Consulting

 

Solid Professionals heeft een van haar klanten geholpen met het reduceren van het aantal handmatige balansboekingen. Om dit project succesvol aan te pakken is vooraf een project charter gemaakt. De project charter bestaat onder andere uit de probleemstelling, doelstelling, scope, een businesscase en een planning. Uiteindelijk zijn een aantal verbeteringen vastgesteld en doorgevoerd. Door het starten van dit proces is er meer overzicht en inzicht gecreëerd, wat ervoor zorgt dat het grote plaatje weer helder is en de betreffende klant meer ‘In Control’ is.

Impactassessment IFRS9 vereisten

Klant de Volksbank
Duur 2 maanden
Consultant Diederick Levi
Tools Matlab, SQL
Trefwoorden Modelleren, Risico-inschattingen, IFRS
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor haar klant de Volksbank een assessment gemaakt van de impact die IFRS 9 zou hebben op de kapitaalvereisten van haar hypothekenportefeuille. Een top 10 grootste veranderingen is gedefinieerd, ingeschat op grootte, gefundeerd met interne data en gerapporteerd.

Advisering Accountantscontrole ISAE 3402 type II

Klant SPF Beheer
Duur 4 maanden
Consultant Roderick Koster
Tools MS Office
Trefwoorden Audit, Internal audit, ISAE 3402
Dienst Consulting

 

Solid Professionals heeft de Internal Audit afdeling van SPF Beheer ondersteund bij het voorbereiden van de accountantscontrole, het controleobject hierbij was de ISAE 3402 type II rapportage. Hierbij voerde de Internal Audit afdeling de eerste controle op de rapportage uit, waarna de extern account een hercontrole uitvoerde. De werkzaamheden bestonden uit het testen van opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen conform het controleplan en vervolgens het documenteren van de resultaten. Ook hebben wij SPF beheer geholpen met het uitbreiden en verbeteren van dit controleplan. Het eindresultaat was een goedkeurende verklaring van de accountant en een tevreden klant.

Offshoren operationele activiteiten DQ

Klant ING
Duur 10 maanden
Consultant Marianne Reussing
Tools Aris, Power BI
Trefwoorden Offshoring, Data Quality
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft ING geholpen met het offshoren van de operationele activiteiten binnen het DQ proces. In samenwerking met collega's van de DQ afdeling in Amsterdam is bepaald welke activiteiten er in aanmerking kwamen voor offshoring. Vervolgens zijn, in samenwerking met een blackbelt, de activiteiten in procesplaten vastgelegd. We hebben de werkinstructies en een plan voor kennisoverdracht geschreven. Vervolgens zijn 3fte 8 weken lang getraind in het uitvoeren van de werkzaamheden. De activiteiten zijn succesvol overgedragen naar de offshore locatie.

Insights & Blogs

Sustainability Reporting – Van hot topic naar gamechanger?

Rapporteren over duurzaamheid is ‘hot’ (pun-intended). Een goede ontwikkeling denken wij! Toch is het ook belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar de opkomst van…

Meet Wouter Verstraten

Age: 26 years old Lives in: Eindhoven Study: Finance Client: ABN AMRO – Department: ALM Asset & Liability Management With Solid Professionals since: October 2021…

Dataplatformen; een case over het hoe en waarom

Een dataplatform. Het klinkt bijna als iets buitenaards.  Een soort ufo die door de ruimte zweeft en allerlei informatie aan boord heeft. Zweven door de…

De club van ‘pleisterplakkers’

Zowel in de rol van talentmanager, later als salesmanager en nu in mijn functie als directielid van Solid Professionals, spreek ik veel met klanten. Vaak…

In gesprek met consultant Frank Reichardt over Michelinsterren, Anacredit en brutaliteit

Hans van Wolde besloot zijn restaurant Beluga – op dat moment goed voor twee Michelinsterren – van de hand te doen en in een dorp…

De ervaring van Young Professional Mariam Kotcharian

De beslissing om via Solid Professionals als Young Professional bij ABN AMRO te starten is er één waar ik geen spijt van heb. Waarom? Dat…

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van der Sluis

Voormalig-bankier-Jeroen-van-der-Sluis-klaar-voor-nieuwe-uitdaging

Jeroen van der Sluis