Resultaten: In Control

In control

Financiële organisaties blijven worstelen met 'In control' zijn vanuit een risico perspectief. Dit komt onder andere omdat de wet- en regelgeving sinds de financiële crisis fors is toegenomen, waardoor de noodzaak voor grip op risicomanagement, internal control frameworks en de kwaliteit van bedrijfsprocessen groter is dan ooit tevoren. Maar risico’s zijn versnipperd in de organisatie aanwezig en worden op verschillende afdelingen geïdentificeerd en opgevolgd.

Parallel is er een exponentiële groei aan beschikbare data, die ondertussen zo groot is dat risicomanagers door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het integrale beeld ontbreekt, waardoor stuur- en verantwoordingsinformatie vaak moeilijk tot stand komt.

Het operationeel risicoprofiel verandert mee met deze ontwikkelingen. Om “In Control” te zijn moeten zowel de geïdentificeerde risico’s, als de genomen maatregelen een duidelijk beeld geven van de blootstelling aan deze uitdagingen. Dit vergt inzicht en overzicht in combinatie met de juiste expertise.

Solid Professionals helpt organisaties operationele risico’s te beheersen. Dit doen wij door middel van inzetten van ervaren consultants die doormiddel van een Quick Scan snel de vinger op de zere plek kunnen leggen en vanuit hier een plan kunnen maken om “In Control” te komen. Daarnaast bieden wij met ons Key Control Dasboard ook tooling aan waardoor je door middel van inzichtelijke dashboards en met een data-gedreven aanpak risico’s in toom kunt houden.

In control: Onze resultaten

Impactassessment IFRS9 vereisten

Klant de Volksbank
Duur 2 maanden
Consultant Diederick Levi
Tools Matlab, SQL
Trefwoorden Modelleren, Risico-inschattingen, IFRS
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor haar klant de Volksbank een assessment gemaakt van de impact die IFRS 9 zou hebben op de kapitaalvereisten van haar hypothekenportefeuille. Een top 10 grootste veranderingen is gedefinieerd, ingeschat op grootte, gefundeerd met interne data en gerapporteerd.

Advisering Accountantscontrole ISAE 3402 type II

Klant SPF Beheer
Duur 4 maanden
Consultant Roderick Koster
Tools MS Office
Trefwoorden Audit, Internal audit, ISAE 3402
Dienst Consulting

 

Solid Professionals heeft de Internal Audit afdeling van SPF Beheer ondersteund bij het voorbereiden van de accountantscontrole, het controleobject hierbij was de ISAE 3402 type II rapportage. Hierbij voerde de Internal Audit afdeling de eerste controle op de rapportage uit, waarna de extern account een hercontrole uitvoerde. De werkzaamheden bestonden uit het testen van opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen conform het controleplan en vervolgens het documenteren van de resultaten. Ook hebben wij SPF beheer geholpen met het uitbreiden en verbeteren van dit controleplan. Het eindresultaat was een goedkeurende verklaring van de accountant en een tevreden klant.

Offshoren operationele activiteiten DQ

Klant ING
Duur 10 maanden
Consultant Marianne Reussing
Tools Aris, Power BI
Trefwoorden Offshoring, Data Quality
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft ING geholpen met het offshoren van de operationele activiteiten binnen het DQ proces. In samenwerking met collega's van de DQ afdeling in Amsterdam is bepaald welke activiteiten er in aanmerking kwamen voor offshoring. Vervolgens zijn, in samenwerking met een blackbelt, de activiteiten in procesplaten vastgelegd. We hebben de werkinstructies en een plan voor kennisoverdracht geschreven. Vervolgens zijn 3fte 8 weken lang getraind in het uitvoeren van de werkzaamheden. De activiteiten zijn succesvol overgedragen naar de offshore locatie.

Insights & Blogs

Goede afspraken, betere datakwaliteit

Data geven informatie en kennis. Kwalitatieve data geven waardevolle informatie en kennis. Maar wat is precies de definitie van datakwaliteit? Bij Solid Professionals zeggen we:…

Eigenwijs, maar altijd als partner

  Hij richtte samen met zijn compagnon, Marcel van Wersch, in 2007 Solid Professionals op. Zij werkt in oktober negen jaar bij Solid Professionals. Samen…

Van het nieuwe normaal, naar het oude normaal, naar ergens daartussen?

Normaal, wat is eigenlijk normaal? Ik begin met een definitie: Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste…

Maak kennis met consultant Tim Kampers

‘Solid Professionals is een ambitieus bedrijf, waar deskundigheid en resultaatgericht werk wordt gekoppeld aan de focus op het ‘mens-zijn’.’   Nadat ik in februari mijn…

The robots are coming

Voormalig freelancer Talash Razab-Sekh ziet enorme kansen op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) in de financiële sector. Met zijn ervaring op het gebied…

Tips & tricks voor het maken van verbinding

In deze blog wil ik het niet over corona hebben. We hebben het daar al zo veel over, what is left to say? Waar ik…

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van der Sluis

Voormalig bankier Jeroen van der Sluis klaar voor nieuwe uitdaging

Jeroen van der Sluis