Resultaten: Data Driven Finance & Risk

Data Driven Finance & Risk

De financiële sector verandert snel naar een data driven sector. Toenemende regeldruk aan de ene kant en innovatieve, technologische mogelijkheden gecreëerd door data science en robotics (RPA) aan de andere zorgen voor continue uitdaging en aanpassingsvermogen.

Wij hebben een sterk trackrecord op het thema Data Driven Finance & Risk binnen de financiële sector. Hierdoor kennen we de uitdagingen waar de sector voor staat en weten wat er nodig is om deze uitdagingen duurzaam het hoofd te bieden.

Data Driven Finance & Risk: Onze resultaten

Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report

Klant ING
Duur 3 maanden
Consultant Frank Reichardt
Tools GFRS, PeopleSoft, GFRA2
Trefwoorden Automate, Data Quality, LDR, SRB, Connect, Efficiency
Dienst Consulting

 

Solid Professionals kreeg de opdracht om het Liability Data Report (LDR) op te stellen. LDR betreft een jaarrapportage en leent zich goed voor een duurzame automatiseringsoplossing. Scope van de opdracht was naast het opstellen van de rapportage om voor alle datavelden te bepalen hoe deze gesourced (moeten) worden en hoe dit door gebruikmaking van het huidige applicatielandschap geautomatiseerd kan worden. Daarnaast zijn validatiechecks opgesteld om te voldoen aan de vereisten vanuit de SRB en DNB en zijn er controls geïmplementeerd als interne beheersingsmechanismen. Resultaat was dat deze rapportage jaarlijks significant minder FTE kost en eenvoudig door de Reporting afdeling uitgevoerd kan worden, zonder dat dit voor capaciteitsproblemen zorgt met normale bezetting.

 

Transitietraject granulair rapporteren

Klant ING
Duur 15 maanden
Consultant Frank ReichardtAndrea HirzingerThomas van der Graaf
Tools OBIEE, PowerBi
Trefwoorden Data Driven Reporting, Granular Reporting, AnaCredit
Dienst Consulting, Young Professionals

Solid Professionals heeft met een team van 2 Consultants en 1 Young Professional de verantwoordelijkheid om het proces rondom Granular Reportings AnaCredit, CRE en RRE te optimaliseren en aan de Business as Usual over te dragen. Deze nieuwe vorm van rapporteren (sinds september 2018) houdt in dat er geen rapportage wordt opgesteld, maar dat er Datasets met de toezichthouders worden gedeeld. De opdracht omhelst het interpreteren van de vereisten van DNB/ECB en het beoordelen en verbeteren van de huidige manier van rapporteren. Solid Professionals  heeft een gestructureerd proces opgeleverd, waarbij door een verbindende rol diverse betrokken afdelingen met elkaar de Datasets aanleveren aan de toezichthouders.

Data Issue Management de Volksbank

Klant de Volksbank
Duur 12 maanden
Consultant Marco Kooistra
Tools
Trefwoorden Data issues, Data quality, IFRS, Accounting, Reporting
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor de Volksbank een data issue management project uitgevoerd. Het project had als doel om een groep geprioriteerde data issues op een duurzame manier op te lossen. Vanuit dit project is er een analyse gedaan met de betrokken stakeholders en is een oplossingsrichting vastgesteld (inclusief eventuele (data)herstelacties).
Het project was onderdeel van een groter change programma om een nieuwe data gedreven rapportagestraat neer te zetten. Door deze veranderende omgeving moest er vanuit de data issues zowel naar de huidige data en processen worden gekeken, alsook naar de juiste implementatie in de nieuwe rapportagestraat.

Implementatie accounting en reporting systeem

Klant ABN AMRO Bank
Duur 24 maanden
Consultant Bram RietveldTaco TrimbachMarco Kooistra
Tools OneSumX, SQL, ORQA, PowerBI
Trefwoorden IFRS, Reporting, Testing, General Ledger
Dienst Consulting

Solid Professionals ondersteunt ABN AMRO Bank bij de implementatie van een nieuw general ledger. Dit nieuwe general ledger vormt een belangrijk fundament om aan huidige en toekomstige rapportagevereisten te kunnen (blijven) voldoen. Het vertalen van accounting en reporting vereisten naar (functionele) requirements, het valideren van opgeleverde deelcomponenten en het testen van de functionaliteit zijn belangrijke taken die onze consultants vervullen. Dit vergt afstemming met een brede groep stakeholders. Het nieuwe systeem wordt op een gecontroleerde en incrementele manier live gebracht, hierdoor kan ABN AMRO Bank opgeleverde deelcomponenten snel en op een veilige manier in gebruik nemen.

Data Issue Management ING

Klant ING
Duur 16 maanden
Consultant Marianne ReussingJeroen KrieleDiederick Levi
Tools PowerBi, MSOffice, Oracle
Trefwoorden Data Quality, Reporting, AnaCredit, CRE, SHS
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor de ING een data issue management opdracht uitgevoerd. Deze opdracht had twee fases, waar de eerste fase het maken van een gecentraliseerd data issue management proces was. Dit resulteerde in een efficiëntieslag in het systematisch verbeteren van datakwaliteit. De tweede fase bestond uit het uitvoerig testen en optimaliseren van dit proces, waar onder meer issue harvesting, prioritering en herallocatie centraal stonden. Deze test en optimalisatiefase ontwikkelde zich tot het oplossen van meerdere issues wat de incompleetheid van data tot onder de vooraf gestelde thresholds voor granulaire rapportage terugdrong.

Insights & Blogs

Maak kennis met consultant Tim Kampers

‘Solid Professionals is een ambitieus bedrijf, waar deskundigheid en resultaatgericht werk wordt gekoppeld aan de focus op het ‘mens-zijn’.’   Nadat ik in februari mijn…

The robots are coming

Voormalig freelancer Talash Razab-Sekh ziet enorme kansen op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) in de financiële sector. Met zijn ervaring op het gebied…

Tips & tricks voor het maken van verbinding

In deze blog wil ik het niet over corona hebben. We hebben het daar al zo veel over, what is left to say? Waar ik…

Young Professional Marit over haar opdracht bij ABN AMRO

Marit Hansen rondt deze maand haar traineeship af via het Young Professional Programma van Solid Professionals. Ze vertelt over haar ervaringen op opdracht en de…

Gezamenlijke kennis is kracht

Vorige keer kon je al kennismaken met Jeroen van der Sluis, nieuwe directeur van Solid Professionals Consulting. Hij begon zijn carrière als Business Process Management Consultant en deed in…

Stap uit je tunnelvisie

Solid Professionals biedt integrale dienstverlening. Solid Professionals Solutions staat voor het gebruik van technologische toepassingen bij onze klant. Hiermee willen we klanten en medewerkers verbinden…

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van der Sluis

Voormalig bankier Jeroen van der Sluis klaar voor nieuwe uitdaging

Jeroen van der Sluis

Directeur Consultancy

jeroenvandersluis@solidprofessionals.nl

T: +31 (0)30 2400 511