Resultaten: Data Driven Finance & Risk

Data Driven Finance & Risk

De financiële sector verandert snel naar een data driven sector. Toenemende regeldruk aan de ene kant en innovatieve, technologische mogelijkheden gecreëerd door data science en robotics (RPA) aan de andere zorgen voor continue uitdaging en aanpassingsvermogen.

Wij hebben een sterk trackrecord op het thema Data Driven Finance & Risk binnen de financiële sector. Hierdoor kennen we de uitdagingen waar de sector voor staat en weten wat er nodig is om deze uitdagingen duurzaam het hoofd te bieden.

Data Driven Finance & Risk: Onze resultaten

Technical Review Dashboard

Klant
Duur
Consultant Roderick Koster
Tools PowerBI
Trefwoorden
Dienst Consulting

Het doel van dit project was om lokale CFO’s meer inzicht te geven in hun financiële cijfers (balans en P&L) en ze ook de mogelijkheid te geven om zelf verdere analyses uit te voeren. Om dit te mogelijk te maken heeft Solid Professionals een Power BI rapportage gebouwd met een aantal gestandaardiseerde overzichten en toelichtingen, zoals inzicht in de Manual Adjustments en tekstuele toelichtingen op maand-op-maand mutaties. Ook heeft Solid Professionals de gebruikers in staat gesteld om de data tot in detail te kunnen analyseren met verschillende drillthrough mogelijkheden.

 

Implementeren Strategy Dashboard

Klant
Duur
Consultant Roderick Koster
Tools PowerBI
Trefwoorden
Dienst Consulting

De board van een grote verzekeraar had behoefte aan een dashboard met belangrijke interne en externe KPI's. Belangrijke vereisten waren het verbeteren van de snelheid en het gebruiksgemak van het huidige overzicht. Solid Professionals heeft met een team van consultants een Strategy Dashboard ontworpen en gebouwd in Microsoft Power BI.
Door dit dashboard heeft de board inzicht in de performance van verschillende KPI’s en daarmee vormt het een belangrijk instrument bij de strategische besluitvorming van het Management Board.

 

Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report

Klant ING
Duur 3 maanden
Consultant Frank Reichardt
Tools GFRS, PeopleSoft, GFRA2
Trefwoorden Automate, Data Quality, LDR, SRB, Connect, Efficiency
Dienst Consulting

 

Solid Professionals kreeg de opdracht om het Liability Data Report (LDR) op te stellen. LDR betreft een jaarrapportage en leent zich goed voor een duurzame automatiseringsoplossing. Scope van de opdracht was naast het opstellen van de rapportage om voor alle datavelden te bepalen hoe deze gesourced (moeten) worden en hoe dit door gebruikmaking van het huidige applicatielandschap geautomatiseerd kan worden. Daarnaast zijn validatiechecks opgesteld om te voldoen aan de vereisten vanuit de SRB en DNB en zijn er controls geïmplementeerd als interne beheersingsmechanismen. Resultaat was dat deze rapportage jaarlijks significant minder FTE kost en eenvoudig door de Reporting afdeling uitgevoerd kan worden, zonder dat dit voor capaciteitsproblemen zorgt met normale bezetting.

 

Transitietraject granulair rapporteren

Klant ING
Duur 15 maanden
Consultant Frank ReichardtAndrea HirzingerThomas van der Graaf
Tools OBIEE, PowerBi
Trefwoorden Data Driven Reporting, Granular Reporting, AnaCredit
Dienst Consulting, Young Professionals

Solid Professionals heeft met een team van 2 Consultants en 1 Young Professional de verantwoordelijkheid om het proces rondom Granular Reportings AnaCredit, CRE en RRE te optimaliseren en aan de Business as Usual over te dragen. Deze nieuwe vorm van rapporteren (sinds september 2018) houdt in dat er geen rapportage wordt opgesteld, maar dat er Datasets met de toezichthouders worden gedeeld. De opdracht omhelst het interpreteren van de vereisten van DNB/ECB en het beoordelen en verbeteren van de huidige manier van rapporteren. Solid Professionals  heeft een gestructureerd proces opgeleverd, waarbij door een verbindende rol diverse betrokken afdelingen met elkaar de Datasets aanleveren aan de toezichthouders.

Data Issue Management de Volksbank

Klant de Volksbank
Duur 12 maanden
Consultant Marco Kooistra
Tools
Trefwoorden Data issues, Data quality, IFRS, Accounting, Reporting
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor de Volksbank een data issue management project uitgevoerd. Het project had als doel om een groep geprioriteerde data issues op een duurzame manier op te lossen. Vanuit dit project is er een analyse gedaan met de betrokken stakeholders en is een oplossingsrichting vastgesteld (inclusief eventuele (data)herstelacties).
Het project was onderdeel van een groter change programma om een nieuwe data gedreven rapportagestraat neer te zetten. Door deze veranderende omgeving moest er vanuit de data issues zowel naar de huidige data en processen worden gekeken, alsook naar de juiste implementatie in de nieuwe rapportagestraat.

Implementatie accounting en reporting systeem

Klant ABN AMRO Bank
Duur 24 maanden
Consultant Bram RietveldTaco TrimbachMarco Kooistra
Tools OneSumX, SQL, ORQA, PowerBI
Trefwoorden IFRS, Reporting, Testing, General Ledger
Dienst Consulting

Solid Professionals ondersteunt ABN AMRO Bank bij de implementatie van een nieuw general ledger. Dit nieuwe general ledger vormt een belangrijk fundament om aan huidige en toekomstige rapportagevereisten te kunnen (blijven) voldoen. Het vertalen van accounting en reporting vereisten naar (functionele) requirements, het valideren van opgeleverde deelcomponenten en het testen van de functionaliteit zijn belangrijke taken die onze consultants vervullen. Dit vergt afstemming met een brede groep stakeholders. Het nieuwe systeem wordt op een gecontroleerde en incrementele manier live gebracht, hierdoor kan ABN AMRO Bank opgeleverde deelcomponenten snel en op een veilige manier in gebruik nemen.

Data Issue Management ING

Klant ING
Duur 16 maanden
Consultant Marianne ReussingJeroen KrieleDiederick Levi
Tools PowerBi, MSOffice, Oracle
Trefwoorden Data Quality, Reporting, AnaCredit, CRE, SHS
Dienst Consulting

Solid Professionals heeft voor de ING een data issue management opdracht uitgevoerd. Deze opdracht had twee fases, waar de eerste fase het maken van een gecentraliseerd data issue management proces was. Dit resulteerde in een efficiëntieslag in het systematisch verbeteren van datakwaliteit. De tweede fase bestond uit het uitvoerig testen en optimaliseren van dit proces, waar onder meer issue harvesting, prioritering en herallocatie centraal stonden. Deze test en optimalisatiefase ontwikkelde zich tot het oplossen van meerdere issues wat de incompleetheid van data tot onder de vooraf gestelde thresholds voor granulaire rapportage terugdrong.

Insights & Blogs

De zoektocht naar ‘het schaap met vijf poten’

Waar in 2020 werkgevers nog voldoende keus hadden uit geschikte nieuwe medewerkers, keerde dat in 2021 volledig om en kregen organisaties te maken met een…

Project: Operational Excellence Black Belt

Consultant Marianne Reussing heeft de afdelingen Regulatory Reporting (RR), Data Quality (DQ) en Financial Risk Reporting (FRR) begeleid en geadviseerd over het efficiënter inrichten van…

5 Stappen die je helpen met de uitdagingen bij Robotics

Het betere knip- en plakwerk, wie kent het niet? Iedereen is er groot mee geworden: het overtypen van lijstjes in Excel of Word om vervolgens…

Stap uit je tunnelvisie

Solid Professionals biedt integrale dienstverlening. Solid Professionals Solutions staat voor het gebruik van technologische toepassingen bij onze klant. Hiermee willen we klanten en medewerkers verbinden…

Project: In Control met behulp van de Quick Scan

Met onze Solutions helpen wij organisaties in de financiële sector beter gebruik te maken van beschikbare data en meer ‘In Control’ te zijn. Een van…

Data Driven Reporting – Over noodzaak, startpunt en transitie

Het afgelopen decennium werden financiële instellingen, maar ook andere organisaties, geconfronteerd met steeds kritischer eisen aan de interne en externe informatievoorziening. De bestaande systemen zijn…

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van der Sluis

Voormalig bankier Jeroen van der Sluis klaar voor nieuwe uitdaging

Jeroen van der Sluis

Directeur Consultancy

jeroenvandersluis@solidprofessionals.nl

T: +31 (0)30 2400 511