Datavisualisatie - Power BI

Datavisualisatie met Power BI

Door de groeiende hoeveelheid data die organisaties verzamelen wordt het steeds belangrijker om een gestructureerde methode te hanteren om deze data uniform te maken in betekenis, efficiënt te ontsluiten en te interpreteren. Datavisualisatie helpt data begrijpelijk te maken door visuele context toe te voegen door middel van bijvoorbeeld grafieken, kaarten of tabellen. Dit maakt de data makkelijker te begrijpen voor het menselijk brein, en helpt zo om trends, patronen of uitschieters binnen grote datasets te identificeren.

Onafhankelijk van in welke sector een organisatie zich bevindt; datavisualisatie helpt de organisatie bij het maken van data-gedreven beslissingen. Als eindpunt in het Business Intelligence (BI) proces start datavisualisatie met raw data, waarna deze data wordt gemodelleerd, en tot slot gepresenteerd wordt op een wijze waardoor conclusies kunnen worden getrokken en beslissingen genomen.

Denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Strategische keuzes / Jaarplanning
  • Budgetting
  • Forcasting
  • Managementinformatie
  • In Control Dashboards
  • KPI Dashboards
  • Data Quality Dashboards

Datavisualisatie stelt managers, controllers, business owners en andere beslissingsnemers in staat om betere, onderbouwde beslissingen te nemen.

 

Datavisualisatie met Power BI

Insights & Blogs

Procesoptimalisatie: hoe pak je dat aan?

In de loop der jaren heeft Solid Professionals Consulting veel procesoptimalisatietrajecten succesvol afgerond. We hebben hiermee de doorlooptijd van rapportages kunnen verkorten door het inzetten…

Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen ge…

Doorpakken met procesoptimalisatie

Banken staan tegenwoordig voor diverse uitdagingen. De afgelopen decennia is de druk van toezichthouders toegenomen en zijn de marktomstandigheden uitdagender geworden. De lage rentestanden leggen…