Webinar

Webinar Standardised Measurement Approach (SMA) for operational risk 

Visueel inzichtelijk gebracht met het Key Control Dashboard

Medio 2016 kwam het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) met hernieuwde kaders voor het vaststellen van het operationeel risicokapitaal voor banken (onderdeel van Basel IV). Er werd een uniforme berekeningsmethode geïntroduceerd – de Standardised Measurement Approach (SMA) for operational risk. 

Deze aanpak zal per 1 januari 2022 voor alle internationaal actieve banken van toepassing zijn. Banken die voorheen geen gebruik maakten van het Advanced Measurement Approach (AMA) model – zullen nu ook meer aandacht moeten besteden aan de processen en onderliggende datakwaliteit van hun incidentadministratie.  Straks is minimaal 5 tot 10 jaar aan historische data nodig om te kunnen voldoen aan deze regels. Wat betekent dit voor uw administratie? Bent u al voorbereid op deze nieuwe regelgeving? 

I.v.m Covid-19 zijn de implementatie deadlines van het Bazels comite met een jaar uitgesteld. Dat hoeft ons enthousiasme voor nieuwe regeltjes en slimme dashboarding niet te drukken!

Webinar – donderdag 24 september 2020 – 16.30 uur (50 minuten)

Op donderdag 24 september – 16.30 uur (50 minuten) – gaan we in gesprek over de implementatie van een incidentenregistratie tijdens een interactief webinar. Matthias Geerse, Principal consultant bij Solid Professionals, gaat samen met u in op de gevolgen van deze nieuwe Standardised Measurement Approach voor uw organisatie. Daarnaast zal Stef de Graaf laten zien hoe het Key Control Dashboard kan helpen bij het administreren van deze operationele verliezen. 

Aanmelden voor de webinar kan vrijblijvend door je gegevens achter te laten.

Aanmelden webinar