In Control

In Control

Financiële organisaties blijven worstelen met 'In control' zijn vanuit een risico perspectief. Dit komt onder andere omdat de wet- en regelgeving sinds de financiële crisis fors is toegenomen, waardoor de noodzaak voor grip op risicomanagement, internal control frameworks en de kwaliteit van bedrijfsprocessen groter is dan ooit tevoren. Maar risico’s zijn versnipperd in de organisatie aanwezig en worden op verschillende afdelingen geïdentificeerd en opgevolgd.

Parallel is er een exponentiële groei aan beschikbare data, die ondertussen zo groot is dat risicomanagers door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het integrale beeld ontbreekt, waardoor stuur- en verantwoordingsinformatie vaak moeilijk tot stand komt.

Het operationeel risicoprofiel verandert mee met deze ontwikkelingen. Om “In Control” te zijn moeten zowel de geïdentificeerde risico’s, als de genomen maatregelen een duidelijk beeld geven van de blootstelling aan deze uitdagingen. Dit vergt inzicht en overzicht in combinatie met de juiste expertise.

Solid Professionals helpt organisaties operationele risico’s te beheersen. Dit doen wij door middel van inzetten van ervaren consultants die doormiddel van een Quick Scan snel de vinger op de zere plek kunnen leggen en vanuit hier een plan kunnen maken om “In Control” te komen. Daarnaast bieden wij met ons Key Control Dasboard ook tooling aan waardoor je door middel van inzichtelijke dashboards en met een data-gedreven aanpak risico’s in toom kunt houden.

Proposities binnen In Control

Onze dienstverlening en expertise is ondergebracht in verschillende proposities die verdeeld zijn over twee focusgebieden: Risicomanagement en Integriteit en Compliance. Hieronder worden onze proposities nader toegelicht.

Risicomanagement:

  • Processen in beeld
  • Risicomanagement

Integriteit en Compliance:

  • Zicht op Privacy
  • Financial Crime

 

Het team consultants van In Control

In Control bestaat uit een team van gedreven consultants met kennis en ervaring met risicomanagement, business process management en integriteits- en compliance vraagstukken binnen de financiële sector.

Binnen het team wordt samengewerkt, kennis ontwikkeld en innovatieve ideeën concreet uitgewerkt. Dat doen we het liefst samen met onze partners. Een mooi voorbeeld is onze OpBot.

 

Samenwerkings partners

Wij werken nauw samen met onze collega’s van het Amsterdam Data Collective op het gebied van kunstmatige intelligentie, natural language processen (NLP) en diverse andere data driven kwantitatieve technieken.

frank-jolanda-simone-meeting-solid-professionals

Meer informatie over onze werkwijze?

Voormalig bankier Jeroen van der Sluis klaar voor nieuwe uitdaging

Jeroen van der Sluis