Consultants in non financial risk

Consultants in non-financial risk

Financiële instellingen hebben te maken met een sterk veranderende en gereguleerde omgeving. Waar de laatste jaren de extreem lage rente als bedreiging voor een gezonde bedrijfsvoering is bijgekomen.

Het operationeel risicoprofiel verandert mee met deze ontwikkelingen. De geïdentificeerde risico’s en genomen maatregelen moeten een accuraat beeld geven van de blootstelling aan deze veranderingen en uitdagingen. Dit vergt inzicht en overzicht , een breed blikveld en open-mind in combinatie met de juiste focus.

Succesvol een onderneming sturen gaat over het integraal beheersen van een breed spectrum aan uitdagingen, risico’s en het inschatten van effecten op reputatie en gestelde doelen.

Solid Professionals biedt kennis en ervaring op het gebied van het managen en beheersen van niet-financiële risico’s. Onze dienstverlening en expertise is ondergebracht in twee focusgebieden: Risicomanagement en Integriteit en Compliance. 

Proposities binnen NFR

Onze dienstverlening en expertise is ondergebracht in verschillende proposities die verdeeld zijn over twee focusgebieden: Risicomanagement en Integriteit en Compliance. Hieronder worden onze proposities nader toegelicht.

Risicomanagement:
  • Processen in beeld
  • Risicomanagement
Integriteit en Compliance:
  • Zicht op Privacy
  • Financial Crime

Het team consultants van non-financial risk

Non-financial risk bestaat uit een team van gedreven consultants met kennis en ervaring met risicomanagement, business process management en integriteits- en compliance vraagstukken binnen de financiële sector. 

Binnen het team wordt samengewerkt, kennis ontwikkeld en innovatieve ideeën concreet uitgewerkt. Dat doen we het liefst samen met onze partners. Een mooi voorbeeld is onze OpBot.

 

Samenwerkings partners

Wij werken nauw samen met onze collega’s van het Amsterdam Data Collective op het gebied van kunstmatige intelligentie, natural language processen (NLP) en diverse andere data driven kwantitatieve technieken.

 

Frank Jolanda Simone meeting Solid Professionals

 

Meer informatie over onze werkwijze?

Matthias Geerse

Matthias Geerse

Principal Consultant
  • Consulting