MBTI

MBTI als instrument bij persoonlijke of teamontwikkelingen

Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn een gangbaar instrument binnen organisaties en vormen vaak het startpunt voor persoonlijke of teamontwikkeling. Een van de meest gebruikte instrumenten is de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI).

De MBTI is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers. Zij waren geïnspireerd door het werk van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung en hebben zijn theorieën toepasbaar gemaakt.

Wat is MBTI?

De MBTI beschrijft iemands aangeboren voorkeuren aan de hand van vier dimensies. Op basis van deze dimensies zijn er verschillende combinaties mogelijk welke een van de 16 persoonlijkheidstypes vormen. Ondanks dat er verschillen tussen mensen zijn, benadert de MBTI deze verschillen op een positieve manier. Er zijn geen goede of slechte voorkeuren noch persoonlijkheidstypes. Het biedt inzicht in jezelf en in elkaar.

Hoe MBTI helpt bij samenwerken in teams volgens Solid Professionals

Om samenwerking en onderling begrip te vergroten gebruiken we binnen Solid Professionals en ons Young Professional Programma MBTI. MBTI geeft zelfinzicht en creëert begrip voor elkaar. Een manier om onderlinge samenwerking te verbeteren en ergernissen te voorkomen. Bewustwording biedt kansen voor persoonlijke groei, een betere balans en waardering voor diversiteit.

Het startpunt bij MBTI is het invullen van een vragenlijst, daarna worden de resultaten uit de vragenlijst altijd besproken in een feedbackgesprek met een gekwalificeerde MBTI-professional. Bij Solid Professionals hebben we twee opgeleide MBTI-specialisten; Kathelijn Loos (Talentmanager Young Professional Programma) en Lucette Peereboom (Marketing Manager).

De dialoog aangaan is essentieel om aspecten als sociaal wenselijkheid en aangeboren versus aangeleerde voorkeuren te verduidelijken. Uiteindelijk bepaalt iemand zelf wat zijn best passende voorkeuren zijn.

Tijdens een MBTI Training bij Solid Professionals kom je erachter waar je competenties liggen

De MBTI gebruikt een persoonlijkheidsvragenlijst en geen persoonlijkheidstest! Omdat de MBTI een type-instrument is, geeft het inzicht in iemands voorkeuren en meet het geen gedrag. Een assessment bijvoorbeeld, is bedoeld om relevant gedrag te meten en kan ingezet kan worden voor selectiedoeleinden. De MBTI is juist een middel voor persoonlijke en teamontwikkeling en stelt eerder de vraag waar iemand zich het meest comfortabel bij voelt dan waar iemand het meest competent in is.

Doordat je resultaten niet worden vergeleken met die van anderen, velt MBTI geen oordeel. Er is geen goed of fout, het ene type is niet beter dan het andere type, omdat ieder persoonlijkheidstype even waardevol is.

Welk type past bij jou?

Interesse om nog meer te weten over MBTI? Ben je nieuwsgierig hoe MBTI jouw afdeling kan helpen? Vraag het ons gerust!

Kathelijn Loos - Talentmanager Solid ProfessionalsKathelijn Loos
Kathelijnloos@solidprofessionals.nl

Lucette Peereboom
Lucettepeereboom@solidprofessionals.nl