Rapportageproces versnellen? Datakwaliteit verhogen!

05-10-15

Door Jeroen Kriele

Door de crisis van de afgelopen jaren zien financiële instellingen de rapportagedruk toenemen. Niet alleen willen de externe stakeholders (bv aandeelhouders, beursanalisten en regulators) sneller meer en betere informatie hebben, maar ook intern is deze behoefte toegenomen. Dit dwingt de financiële instellingen om de processen rondom interne en externe rapportage verder te verbeteren.

De eerste slag die kan worden gemaakt is om te zorgen dat de datakwaliteit wordt verhoogd. Op dit moment ligt de nadruk nog steeds op het opleveren van de (verplichte) rapportages en minder op de kwaliteit van de data waarop de rapportages zijn gebaseerd. De regulators stellen eisen aan de data, die moet namelijk accuraat, geschikt, tijdig en compleet zijn. Deze termen zouden als volgt kunnen worden geïnterpreteerd:

  • “Accuraat” is een maat voor de betrouwbaarheid van de data.
  • “Geschikt” houdt in dat de data relevant is voor de benodigde oordeels- en besluitvorming.
  • “Tijdig” betekent dat de besluitvorming die op basis van de data en informatie plaatsvindt niet gehinderd wordt.
  • “Compleet” betekent dat de data voldoende beeld geeft van de werkelijke situatie om daarop oordeels- of besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden.

De kern van rapportages en informatievoorziening is goede en betrouwbare data. Degenen die de rapportages ontvangen moeten er vanuit kunnen gaan dat de data waarop de rapportages zijn gebaseerd een volledig en juist beeld geeft. Dit geldt zowel voor de data waarop de rapportage is gebaseerd, als wel het vertrouwen in de data waarop de conclusies en beleidsmaatregelen zijn gebaseerd. De externe rapportages naar de toezichthouders moeten een goed beeld te geven van de risico’s die de financiële instellingen lopen. DNB schrijft voor dat “juiste en tijdige informatie cruciaal zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de toezichttaak ”. Deze eisen zijn voor banken alleen maar relevanter geworden nu DNB de Principles of Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (PERDARR), laat invoeren door de aangewezen grootbanken.

De eerste stap om het rapportageproces te verbeteren is…

Verder lezen? Download het paper Rapportageproces versnellen? Datakwaliteit verhogen!

Deel:

Terug naar kennis