Non-financial Risk meer dan ORM

13-02-18 / Govert van Koningsveld & Matthias Geerse

Non-Financial Risk is meer dan ORM

In onze adviespraktijk zien wij de afgelopen jaren een verschuiving in vraagstukken van financial- naar non-financial
risk (NFR). In dit artikel schetsen wij enkele externe ontwikkelingen die naar onze mening invloed hebben op deze
vraagstukken en geven een oplossingsrichting hoe deze te borgen in de bedrijfsvoering.

Externe ontwikkelingen non-financial risk (NFR)

Na de financiële crisis is veel aandacht geweest voor het financieel risicomanagement. Hier ging het om vragen als waarom waren de risico’s onvoldoende in de prijs verwerkt, hoe robuust zijn de gehanteerde modellen en zijn
de gehanteerde kapitaalbuffers toereikend? Mede door aanscherping van de regelgeving(o.a. IFRS9, AnaCredit en forbearance) staan bij de meeste financiële instellingen deze aanpassingen wel in de steigers. Nu staat bij bestuurders en toezichthouders juist non-financieel risico in de schijnwerpers. De aanleidingen hiervoor zijn divers en een aantal aspecten worden hierna beschreven.

Regelgeving

Aanstaande nieuwe regelgeving zoals PSD2 en GDPR (in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming) verhogen het NFR voor de banken. Deze verhoging…

Verder lezen? Download hier het paper Non-financial risk meer dan ORM

Non-financial riks is meer dan ORM

Deel:

Terug naar kennis