IFRS-17

15-01-18 / Danny Egberts

IFRS-17 is de grootste uitdaging voor verzekeraars in jaren; hoe pak je dat nu handig aan?

De ervaring leert dat bij grote regelgeving-projecten veel focus ligt op de implementatie van de nieuwe richtlijnen en minder op het borgen van de opgedane kennis. De aanpak van Solid Professionals richt zich juist ook op het borgen van deze kennis.

Danny Egberts 
Associate Partner Solid Professionals

Neem bijvoorbeeld IFRS-17, de International Accounting Standards Board heeft in mei 2017 nieuwe accounting regels uitgevaardigd welke in 2021 van kracht worden. De gevolgen van aanhoudend lage rentes zijn in sommige delen van de financiële dienstverlening al voorpagina nieuws, terwijl de impact op verzekeringscontracten nog niet transparant is. Doel van de nieuwe accounting regels is dan ook een betere vergelijkbaarheid krijgen tussen banken, verzekeraars en asset managers door ook voor verzekeringscontracten de huidige marktrente mee te laten wegen en daarmee ook consistentie over hoe winst gemeten wordt.

Uit bovenstaande volgt dat processen en systemen aangepast moeten worden om de benodigde data met voldoende details beschikbaar te krijgen, tot hier niets nieuws. De complexiteit van IFRS-17 zit erin dat door de hele keten aanpassingen nodig zijn om dit mogelijk te maken, dus breder dan alleen de financiële systemen. Een dermate grote aanpassing is dan vaak aanleiding om gelijk achterstallig onderhoud in processen en systemen weg te werken, waardoor de complexiteit alleen nog maar verder toeneemt….

Verder lezen? Lees hier het volledige artikel van Danny Egberts over IFRS-17

IFRS 17 Position Paper Solid Professionals Danny Egberts

 

 

Deel:

Terug naar kennis