De voortdurende transitie in de verzekeringsmarkt

11-09-18 / Jeroen Kriele, Laurens Stronks en Carin van Oosten

De president van De Nederlandse Bank (DNB), Klaas Knot, gaf in 2013 aan dat consolidatie in de verzekeringssector wenselijk is. Hij merkte op dat door een te vol speelveld, de lage rente en strengere wet- en regelgeving (o.a. Solvency II en IFRS 17) het voor een verzekeringsmaatschappij steeds moeilijker wordt om winst te maken. Consolidatie was in zijn ogen een mogelijke oplossing om tot kostenreductie te komen.

De verzekeringsmarkt is verzadigd, de laatste jaren wordt er nog nauwelijks omzetgroei gerealiseerd. In de totale  markt stijgt het nettoresultaat naar 5,2 miljard, terwijl de premie-inkomsten een dalende lijn laten zien. De kostenratio daalt naar 10%. Het aantal verzekeringsmaatschappijen is de laatste jaren flink afgenomen. In 2011 waren er nog 256 maatschappijen die onder toezicht stonden van DNB, in 2015 zijn er daar nog maar 188 van over. In deze totalen zijn alleen levensverzekeraars, natuur-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars meegenomen.

Het aantal levensverzekeraars is in een goede vijftien jaar teruggelopen van 94 verzekeraars naar 36. In de zorgmarkt veranderen de marktposities van de topspelers weinig. Op merkniveau is er een aantal spelers samengevoegd. Zo is Agis opgegaan in Zilveren Kruis van Achmea en later is Zilveren Kruis samengevoegd met De Friesland.
Hoewel deze markt zeer interessant is, gaan we in dit artikel niet verder in op toekomstige ontwikkelingen binnen de zorgmarkt.

Voor de schadeverzekeraars is de procentuele daling bijna net zo groot in dezelfde tijd als bij
de Zorgverzekeraars. Bekende voorbeelden zijn de fusie tussen Fortis AMEV en de ASR-groep (bestaande uit De Amersfoortse, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen) in 2000. Recentelijk werd bekend dat ASR, Generali Nederland gaat kopen. In 2005 werd Interpolis overgenomen door Achmea en AXA, Winterthur en DBV werden
in 2007 overgenomen door Reaal. Eind vorig jaar werd een overname aangekondigd tussen Nationale Nederlanden (NN) en Delta Lloyd. Onder andere als gevolg van deze overnames is het marktaandeel van de top zes spelers in deze
markt al meer dan 50%. Achmea is met enige voorsprong marktleider, maar de daaropvolgende vijf spelers hebben redelijk gelijke marktaandelen. Dit soort overnames en fusies wordt gedaan om een leidende positie in een bepaalde
markt te krijgen of te behouden, om kapitaalbuffers te versterken en te voldoen aan de strengere regels die de toezichthouders de verzekeringsmaatschappijen opleggen. Daarnaast worden vaak de kostenvoordelen genoemd.
Uiteraard leidt dit soort fusies en overnames tot het verlies van behoorlijk wat banen.

De volgende uitdagingen en bedreigingen komen op de verzekeraars af

• Veranderende klantwensen
• Nieuwe technologieën
• Legacysystemen
• Wet- en regelgeving
• IFRS 17
• Privacy

Position-Paper-De-voortdurende-transitie-in-de-verzekeringsmarktLees de Position Paper – De voortdurende transitie in de verzekeringsmarkt waar deze uitdagingen verder toegelicht worden.

Deel:

Terug naar kennis