Project: Verbeteren van datakwaliteit door data remediation

14 April 2021 - Leon Aaftink

Consultant Leon Aaftink houdt zich in zijn huidige rol bezig met data remediation. Een inkijk in dit project.

Introductie

Bij data analyse en data remediation, verschijnt al snel een beeld van lange rijen met data en oneindig veel code. Dit statement is correct, maar niet compleet. In mijn rol als Business Data Analyst voor het data remediation team houd ik mij bezig met de analyse van de data, de rol van deze data in het proces en de verbeteringen van de data.

Het Project

Data remediation is het proces waarbij gegevens worden opgeschoond, georganiseerd en gemigreerd, zodat ze goed beschermd zijn en ze het beoogde doel zo goed mogelijk dienen. Het was in dit geval nodig om een data remediation project te starten vanwege de vele (nieuwe) wettelijke vereisten (DoD) vanuit de toezichthouders (ECB & DNB).
Dit project betekent dat de data moet worden geverifieerd bij de bron. Dit is in veel gevallen de persoon die deze data heeft ingevoerd. Uiteraard kost dit veel tijd en is de data niet altijd beschikbaar. Mijn rol in dit project spitst zich met name toe op het verbeteren van dit remediation proces en het zoeken naar structurele oplossingen.

Het Traject

Het is belangrijk om te weten dat er onderscheid is tussen historische en structurele remediation. Historische remediation richt zich met name op het herstel van data uit het verleden en werkt niet aan structurele remediation. Structurele remediation richt zich op de toekomst en heeft, met betrekking tot de data, als doel ‘first time right’.

De volgende stappen zijn nodig om structurele remediation succesvol uit te voeren:

  1. Voordat er aan de structurele remediation gewerkt kan worden, is het belangrijk om de historische data op orde te hebben. Dit zal vrijwel nooit volledig zijn, maar elke verbetering in de dekkingsgraad van de data heeft toegevoegde waarde. Afhankelijk van de omvang van de dataset, wordt gekozen of de data volledig of steekproefsgewijs hersteld wordt.
  2. Tijdens dit herstel van de historische data wordt er gekeken naar de grondoorzaken waardoor de data incompleet of incorrect was. Deze grondoorzaken worden zorgvuldig en grondig geanalyseerd, zodat met zekerheid vastgesteld kan worden wat de oorzaak is. Deze grondoorzaken worden besproken met de relevante stakeholders.
  3. Voor de grondoorzaken worden mogelijke oplossingen geïnitieerd en besproken met de systeem- en data eigenaren. Op basis van deze gesprekken worden de beste oplossingen gekozen en wordt er gekeken naar de mogelijke implementatie.
  4. Het remediation team documenteert de bovenstaande punten en is verder niet betrokken bij het implementeren van de oplossingen.

Resultaat

Na dit traject zijn er concrete oplossingen aangedragen voor het verbeteren van de data kwaliteit, waarbij er nauw is samengewerkt met de verschillende data en modelling teams. Een concreet resultaat hiervan is een significante verbetering in de dekkingsgraad van verschillende dataelementen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Project: Verbeteren van datakwaliteit door data remediation

Consultant Leon Aaftink houdt zich in zijn huidige rol bezig met data remediation. Een inkijk in dit project. Introductie Bij data analyse en data remediation,…

Project: Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report (LDR)

Consultant Frank Reichardt adviseerde en assisteerde afgelopen jaar bij het opstellen van een aantal belangrijke rapportages. Zijn vervolgopdracht bestaat uit het reduceren van de capaciteitspiek…

Project: Wat je moet weten over Data Issue Management

Consultant Marco Kooistra van Solid Professionals werkt aan een Data Issue Management (DIM) project. Dit proje...

Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen ge...

Project: Data-gedreven werken op een ORM afdeling

Op welke manieren kan data-gedreven werken de ORM afdeling verder helpen. Diederick Levi, consultant bij Solid Professionals, werkte aan een project en deed onderzoek.

Project: Solid Professionals helpt financiële instelling met optimaliseren Granular Reportings

Onze consultants en young professionals helpen bij diverse vraagstukken. In deze blog vertellen Andrea Hirzinger en Frank Reichhardt over hoe zij een financiële instelling helpen...