Project: Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report (LDR)

10 February 2021 - Frank Reichardt

Consultant Frank Reichardt adviseerde en assisteerde afgelopen jaar bij het opstellen van een aantal belangrijke rapportages. Zijn vervolgopdracht bestaat uit het reduceren van de capaciteitspiek die ontstaat door een jaarlijkse rapportage die opgesteld moet worden in opdracht van de Single Resolution Board (SRB).
De SRB is de centrale afwikkelingsautoriteit binnen de Bankunie. Deze autoriteit heeft als doel het waarborgen van publieke belangen en de continuïteit van banken om daarmee bij te dragen aan financiële stabiliteit, met minimale gevolgen voor ‘de buitenwereld’.

 

Achtergrond van het project

Liability Data Report (LDR) betreft een jaarlijkse rapportage en leent zich, conform instructie van de Single Resolution Board (SRB), goed voor een duurzame automatiseringsoplossing. Afgelopen jaar adviseerde en assisteerde onze consultants in het opstellen van deze rapportage. Na afloop bleek uit de evaluatie dat er tal van extra mogelijkheden liggen voor het reduceren van de hoeveelheid handmatige handelingen. Vanuit dit inzicht ontstond de hulpvraag voor aanvullend advies met betrekking tot het implementeren van een duurzame oplossing.

 

Werkwijze

Allereerst is het probleem in kaart gebracht door een gedetailleerde analyse te maken van alle datakwaliteit issues die in scope vallen. Dit betekent dat voor alle datavelden, van in totaal 12 templates, bepaald is hoe deze gesourced (moeten) worden en hoe dit door gebruikmaking van het huidige applicatielandschap geautomatiseerd kan worden. Een aantal data issues was reeds opgenomen op centraal niveau, deze zijn als zodanig geïdentificeerd en buiten dit specifieke herstelplan gehouden. Dit om dubbel werk te voorkomen.

 

Profiel

De data stroomt door diverse applicaties heen en komt samen in een rapportagetool. De determinaties in de rapportagetool zorgen ervoor dat de datavelden uit de templates gevuld worden. Deze hebben een directie koppeling met onderliggende systemen. Voor deze analyse is dus zowel technische als inhoudelijke kennis nodig.
De scope van LDR is breed (groot deel van de passivazijde van de balans), daardoor is er veel specialistische kennis nodig uit verschillende expertises binnen de bank. Solid Professionals was tevens verantwoordelijk voor het vinden van de juiste kennis en het verbinden van de diverse betrokkenen.

 

Compliance

Om de interne beheersing te waarborgen kent de rapportagetool een groot aantal validatiechecks die geïnterpreteerd zijn vanuit instructies van de DNB en de SRB, alsmede vanuit interne procedures. Vanwege de vele dataleveranciers is er een centraal team opgesteld dat de interne stakeholders ondersteunt in het voldoen aan alle checks. Het naleven van de validatiechecks wordt technisch afgedwongen.

 

Resultaat

Met de inspanningen van Solid Professionals is gerealiseerd dat deze rapportage jaarlijks significant minder FTE kost en eenvoudig door de Reporting afdeling uitgevoerd kan worden, zonder dat dit voor capaciteitsproblemen zorgt. Omdat het een jaarrapportage betreft lag hier een grote uitdaging, deze rapportage zit immers niet in de maandelijkse planning waarop de capaciteit gebaseerd is. Tevens heeft Solid Professionals bijgedragen aan het voldoen aan de rapportagevereisten en het in control brengen van de organisatie.

frank-solid-professionals

Frank Reichardt

Managing Consultant

frankreichardt@solidprofessionals.nl

T: +31 (0)30 2400 511

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Project: Verbeteren van datakwaliteit door data remediation

Consultant Leon Aaftink houdt zich in zijn huidige rol bezig met data remediation. Een inkijk in dit project. Introductie Bij data analyse en data remediation,…

Project: Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report (LDR)

Consultant Frank Reichardt adviseerde en assisteerde afgelopen jaar bij het opstellen van een aantal belangrijke rapportages. Zijn vervolgopdracht bestaat uit het reduceren van de capaciteitspiek…

Project: Wat je moet weten over Data Issue Management

Consultant Marco Kooistra van Solid Professionals werkt aan een Data Issue Management (DIM) project. Dit proje...

Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen ge...

Project: Data-gedreven werken op een ORM afdeling

Op welke manieren kan data-gedreven werken de ORM afdeling verder helpen. Diederick Levi, consultant bij Solid Professionals, werkte aan een project en deed onderzoek.

Project: Solid Professionals helpt financiële instelling met optimaliseren Granular Reportings

Onze consultants en young professionals helpen bij diverse vraagstukken. In deze blog vertellen Andrea Hirzinger en Frank Reichhardt over hoe zij een financiële instelling helpen...