Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

5 November 2020 - Roderick Koster

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen geautomatiseerd en geoptimaliseerd met datavisualisatie in Power BI. Een van deze trajecten wordt in dit artikel verder toegelicht.

 

Achtergrond van het project

Dit project vond plaats binnen het COORF Global Services domein van ING. Het doel was om lokale CFO’s meer inzicht te geven in hun financiële cijfers (Balans en P&L) en ze ook de mogelijkheid te geven om zelf verdere analyses uit te voeren, naast een aantal gestandaardiseerde overzichten en toelichtingen zoals bijvoorbeeld inzicht in de Manual Adjustments en tekstuele toelichtingen op maand-op-maand mutaties. Power BI was gekozen als tool om de benodigde datatransformaties en datavisualisaties te realiseren. Dit project betrof een pilot (testomgeving, geen productie).

 

Het traject

1. Inzicht krijgen in de huidige situatie
De eerste stap was het inzicht krijgen in de huidige situatie door gesprekken te voeren met de Process Owner. In de huidige situatie worden mutaties in de maand-op-maand cijfers op accountniveau verklaard (tekstuele toelichting) als deze groter zijn dan een bepaalde threshold. Dit overzicht wordt per locatie/regio opgesteld in MS Excel en vervolgens gedeeld met de stakeholders.

2. Requirements in kaart brengen
De tweede stap was het in kaart brengen van de requirements, deze zijn opgesteld in samenspraak met de Process Owner;

  • Een rapportage voor alle locaties, waarbij iedere locatie alleen inzicht heeft in zijn eigen data (door het toepassen van Row-Level-Security).
  • Inzicht in de Balans en P&L.
  • Inzicht in de maand-op-maand en kwartaal-op-kwartaal mutaties, inclusief tekstuele toelichting op deze mutaties.
  • Inzicht in Manual Adjustments (handmatige boekingen).
  • Verdere analyse mogelijkheden voor de gebruiker (trend-analyse, drillthroughs, slice &dice).

3. Rapportage bouwen
Na het verkrijgen van de requirements kon er worden gestart met het bouwen van de rapportage in Power BI. De eerste stap was het bouwen van het datamodel, dit bestond onder andere uit het koppelen van Power BI met verschillende databronnen, datatransformaties uitvoeren, relaties tussen databronnen definiëren en het definiëren van Data Analysis Expressions (DAX). Vervolgens konden de visuals worden toegevoegd en kon de rest van het rapport worden ontworpen.

4. Presentatie en feedback
Toen de eerste versie van de rapportage was afgerond is deze gepresenteerd aan de Process Owner om te testen en feedback te verzamelen. Aan de hand van deze sessie is de rapportage verder verbeterd en uiteindelijk gefinaliseerd.

 

Het resultaat

Het eindresultaat was een Power BI rapportage die voldeed aan alle gestelde requirements. Hiermee was de Power BI pilot succesvol. In een vervolgtraject kan deze pilot naar productie worden gebracht.

 

Meer weten over Power BI?

Houd onze website in de gaten of neem contact op met Roderick Koster

Roderick Koster Solid Professionals

Roderick Koster

Managing Consultant

roderickkoster@solidprofessionals.nl

T: +31 (0)30 2400 511

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Project: Verbeteren van datakwaliteit door data remediation

Consultant Leon Aaftink houdt zich in zijn huidige rol bezig met data remediation. Een inkijk in dit project. Introductie Bij data analyse en data remediation,…

Project: Reduceren van capaciteitspiek Liability Data Report (LDR)

Consultant Frank Reichardt adviseerde en assisteerde afgelopen jaar bij het opstellen van een aantal belangrijke rapportages. Zijn vervolgopdracht bestaat uit het reduceren van de capaciteitspiek…

Project: Wat je moet weten over Data Issue Management

Consultant Marco Kooistra van Solid Professionals werkt aan een Data Issue Management (DIM) project. Dit proje...

Project: Datavisualisatie en procesoptimalisatie met Power BI

Roderick Koster is consultant bij Solid Professionals en heeft de afgelopen maanden verschillende processen ge...

Project: Data-gedreven werken op een ORM afdeling

Op welke manieren kan data-gedreven werken de ORM afdeling verder helpen. Diederick Levi, consultant bij Solid Professionals, werkte aan een project en deed onderzoek.

Project: Solid Professionals helpt financiële instelling met optimaliseren Granular Reportings

Onze consultants en young professionals helpen bij diverse vraagstukken. In deze blog vertellen Andrea Hirzinger en Frank Reichhardt over hoe zij een financiële instelling helpen...

Applicatieontwikkeling: PMO app voor Insituut Voor Vitaal Ondernemen

Tom Jimkes heeft voor het Instituut Voor Vitaal Ondernemen een applicatie ontwikkeld t.a.v. preventief medisch onderzoek bij medewerkers van een bedrijf.