Eigenwijs, maar altijd als partner

10 September 2021 - Inge Brouwer

 

Hij richtte samen met zijn compagnon, Marcel van Wersch, in 2007 Solid Professionals op. Zij werkt in oktober negen jaar bij Solid Professionals. Samen met Sabine ten Brinke en Jeroen van der Sluis vormen Wim Meijer en Kathelijn Loos op dit moment de directie van Solid Professionals. Een organisatie die zich, binnen de financiële sector, richt op Finance en Risk. Sinds de overname van Hermes | Partners zijn ook Data en Development hieraan toegevoegd.

Als ik de Maliebaan in Utrecht oprijd, zie ik Wim al bellend wandelen over het grindpad onder de bomen. Zijn stelregel, zo vertelt hij mij later, is dat hij elk belletje dat hij zonder computer kan doen, wandelend voert. Ook korte besprekingen met collega’s gebeuren vaak lopend. ‘Het is goed om in beweging te blijven’.

Ik ben iets te vroeg, maar word hartelijk ontvangen door één van de medewerkers. De huiselijke sfeer is opvallend en als ik niet beter wist zou ik denken dat ik zojuist de woning van een groot gezin binnengestapt ben. Even later zit ik met Kathelijn in de Grote Gespreksruimte, zoals de meetingroom aan de voorzijde van het pand wordt genoemd. Een grote bos bloemen en een Perzisch kleed fleuren de ruimte op. Wim arriveert een paar minuten later.

 

De start van Solid Professionals

Ik vraag hem naar wat hem heeft bewogen om Solid Professionals op te richten.
Ik was in dienst bij een interim- en advieskantoor op het gebied van financiële vraagstukken en werkte veel samen met Marcel. Op een gegeven moment deed ik een uitspraak naar de toenmalige eigenaar van die organisatie, waarover we het niet eens werden met elkaar. Ik was jong, ambitieus en ongeduldig en werd daardoor een beetje een vervelend mannetje.

Het lukte mij niet meer om constructief en positief te blijven in mijn rol. Dit resulteerde erin dat het beter was dat ik de organisatie verliet. Toen ik daar wegging wist ik: dit ga ik nog een keer op mijn manier doen en als ik het doe dan doe ik het samen met Marcel.

Wat is dat, jouw manier?
Het goede meenemen van mijn oude werkgever, namelijk: het vakgebied finance, werken met jonge mensen en veel ruimte voor jonge mensen om kansen aan te grijpen. Daarnaast wilde ik minder regels, mensen de vrijheid geven en ondernemerschap stimuleren.

Veruit het belangrijkste: Marcel en ik hebben ervoor gekozen om altijd vanuit vertrouwen te handelen. Dus liever een keer teleurgesteld worden, omdat je misschien naïef was, dan van tevoren wantrouwend te zijn. Minder aandacht voor controles, meer vertrouwen op intuïtie en elkaar.’

 

De financiële sector

Jullie richten je nog steeds 100% op de financiële sector. Is dat niet risicovol?
We hebben op een gegeven moment besloten om ons helemaal op de financiële sector te richten. Die focus hebben weinig organisaties in onze branche. We doen dit werk met Solid Professionals inmiddels al bijna 15 jaar, we hebben een sterk trackrecord en weten veel van onze klanten, soms nog wel meer dan de mensen die er werken.

Ik ga niet ontkennen dat het nooit spannend is geweest. De financiële crisis hakte erin, het faillissement van een belangrijke broker en de recente coronacrisis. Het was niet makkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat juist onze focus ervoor gezorgd heeft dat we het altijd gered hebben en juist door deze uitdagingen gegroeid zijn als bedrijf.

Vanwege deze focus hebben we namelijk niet de keus om slecht om te gaan met onze klanten. We werken, ook als het moeilijk is, samen aan oplossingen of we tekenen onze eigen ondergang. Er is geen grijs gebied. Dit is wat we belangrijk vinden en wat ons onderscheidt. Klanten voelen dat.

“Ik durf te zeggen: wij zijn er voor de financiële sector!”

 

Je spreekt vol lof over de financiële sector. Wat maakt de sector zo mooi volgens jou?
Het imago van de financiële sector – gecreëerd vanuit de media – is meestal slecht. De mensen die er werken worden graaiers genoemd, de financiële sector heeft de financiële crisis gecreëerd, er wordt witgewassen omdat controles niet (goed) worden uitgevoerd, ze doen moeilijk over kredietverlening en ga zo maar door. Het is vrij negatief allemaal, terwijl deze sector juist veel positieve en belangrijke functies vervult in de maatschappij.

Risico’s worden verzekerd, woonwensen worden vervuld door het verstrekken van hypotheken, ondernemers kunnen investeren door kredietverlening, pensioenen zorgen ervoor dat je na je werk goed kan leven en last but not least het betaalverkeer zorgt ervoor dat alles veelal gewoon doordraait in economie en maatschappij. Allemaal keihard nodig om de boel draaiende te houden. Sterker nog vanuit deze sector, inclusief Fintech, ontstaat weer innovatie en groei.

Natuurlijk wordt het negatieve sentiment grotendeels van buitenaf neergezet, maar er wordt ook weinig gedaan om dat beeld te ontkrachten door de sector zelf. Ik verbaas me erover dat de leiders in de sector dit laten gebeuren. Stop met in de verdediging gaan, spreek over de belangrijke rol die je als bank, verzekeraar of pensioenfonds hebt en straal trots uit. Ik vind het een mooie sector en zet me er graag voor in.

Als ik Kathelijn vraag hoe zij daar tegenaan kijkt, blijkt trots zijn op wat je doet en verwoorden waarom, ook op de werkvloer een belangrijk thema te zijn.
Ik ben het eens met wat Wim zegt. Het zit in zoveel aspecten. Ik sprak bijvoorbeeld enige tijd geleden met een afdelingsmanager die met de uitdaging worstelde dat mensen na korte tijd wilden doorstromen naar een andere afdeling. Toen zij haar zorg met mij deelde was één van de eerste dingen die ze zei: ‘Ik begrijp het eigenlijk ook wel’. Toen ik haar vroeg waarom ze het begreep, kreeg ik als reactie dat zij ook wel zag dat haar afdeling minder sexy was die andere afdeling.

Eigenlijk is dat precies waar het verkeerd gaat. Wanneer je er zelf niet in gelooft, dan straal je dat ook uit. Uiteindelijk heb ik met haar en haar team een aantal sessies gehad en heb ik ze op weg geholpen en aangezet tot nadenken over wat hun rol en verantwoordelijkheden nou juist zo uitdagend maakt.

Toen ik na een aantal weken vroeg wat de inzichten waren, kreeg ik een presentatie over wat ze allemaal gedaan hadden. Uiteindelijk zijn er veel dingen veranderd. Ze zijn in kleinere teams gaan werken, hebben meer gesprekken waarin ruimte voor feedback is, schenken aandacht aan wat iemand in zijn of haar loopbaan wil bereiken. Sommige mensen verdiepen zich in bepaalde tooling, zoals Power BI en anderen zoeken deze verdieping juist in hun functie. Het effect is mooi. Zij zijn trots op wat ze doen en ik ben trots op het feit dat ik daaraan wat bij heb kunnen dragen. Dit is ook waar onze uitspraak ‘Partner van de Financiële Sector’ vandaan komt.

 

Klantgerichtheid

Maakt dit het voor jouw collega’s ook makkelijker om mensen voor dit team te vinden als daar vraag naar is?
We weten beter wat er daadwerkelijk nodig is en kennen de mensen en afdelingscultuur. Ik zie hoe belangrijk ze human capital vinden. Ze willen mensen echt aan zich binden en zien ons daarbij niet als partij die ‘even een paar mensen komt leveren’. Ze nemen ook de carrière van mensen serieus. Dus op het moment dat wij mensen aannemen voor zo’n team, dan weten we dat ze op een heel gave plek terecht komen. Het mes snijdt aan twee kanten. Het gaat mij niet alleen om de klant, maar ook om de kandidaat. Het effect is dat wanneer die betreffende kandidaat mij vier jaar later belt, hij doorgegroeid is en tegen mij zegt: ‘Ik ben nu een teamlead en mag iemand aannemen, wil jij mij helpen?’

Die klantgerichtheid komt net na de oprichting al duidelijk terug. Tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis nemen Marcel en Wim een beslissing die in eerste instantie niet in het voordeel is van Solid Professionals, maar er wel voor zorgt dat er een hechte relatie ontstaat met één van de grote banken.
Onze Professional Programma’s zitten zo in elkaar dat mensen twee jaar bij ons in dienst zijn, maar wel al volledig werkzaam zijn bij onze partners. Wij coachen, begeleiden en verzorgen alle HR zaken voor ze. Tijdens de financiële crisis dreigden veel van dit soort contracten ontbonden te worden. Een besluit wat voor veel problemen zou zorgen op de afdelingen waar deze mensen werkten, maar nog schrijnender, ervoor zou zorgen dat een groot deel van deze mensen later (onnodig) hun baan kwijt zouden raken. Toen dit begon te spelen hebben we er, samen met de betreffende managers, voor gezorgd dat onze arbeidscontracten omgezet werden naar contracten binnen de bank.

Een mooi gebaar, maar wel iets wat niet direct in het voordeel van Solid Professionals was. Wat bewoog je dit toch te doen?
Natuurlijk ging het in eerste instantie om de mensen, maar het zou een leugen zijn om te zeggen dat ik niet wist dat we hiermee een sterkere verbinding konden creëren met deze klant. Financieel heeft het wel pijn gedaan, maar ik durf te zeggen dat het vertrouwen dat we toen gegeven hebben ons juist meer heeft opgeleverd.

Ik vraag beiden naar het mooiste compliment dat ze ooit van een klant kregen. Uit het antwoord van Kathelijn maak ik op dat vertrouwen en vertrouwen krijgen ook hier een belangrijke rol speelt.
De meest recente is een opdrachtgever bij wie ik twee kandidaten voorstelde, die vervolgens direct afgewezen werden. Ik heb haar gebeld en aangegeven dat ik het niet met haar eens was. Die jongen heeft uiteindelijk drie gesprekken gehad in twee dagen en na die twee dagen werd hij aangenomen. Naderhand heeft zij mij oprecht bedankt dat ik vasthoudend was en wist wat zij echt zocht. Dat vind ik echt een compliment, omdat zij mijn deskundigheid op dit gebied erkende en mij zag als iemand die oprecht mee wilde denken. Eerlijk durven zijn, tot een oplossing komen en de samenwerking versterken.

 

Uitdagen

Ik heb mijn research gedaan en op de website tref ik naast de waarden vertrouwen, betrokken, deskundig en resultaatgericht, ook het woord uitdagend aan. Als ik vraag naar hoe beiden dit woord ervaren als ze naar de organisatie kijken, krijg ik een verassende reactie. Beiden geven aan dat er op deze waarde nog werk aan de winkel is.
We zijn van nature een organisatie die heel goed is in het zorgen voor mensen, caring. Elkaar uitdagen is iets waar we intern dagelijks mee bezig zijn, maar waar we ook hard voor moeten werken. Richting klanten en kandidaten is het soms nog zoeken hoe we dit doen. Ik denk dat met name onze talentmanagers, die verantwoordelijk zijn voor de coaching van onze trainees, voorop lopen op dit onderwerp. Zij hebben voeren gesprekken die soms moeilijk en spannend zijn en waar persoonlijke vraagstukken behandeld worden. Uitdagen heeft te maken met kwetsbaarheid en jezelf laten zien. De natuurlijke reactie van mensen is vaak dat ze zich terugtrekken wanneer je zo dichtbij komt. Om echt uitdagend te kunnen zijn moeten mensen je eerst vertrouwen, je betrokkenheid en deskundigheid voelen én tevens weten wat je doel is. Kortom uitdagend zijn is ook voor ons een uitdaging.

Hoe zien jullie de toekomst van Solid Professionals?
Wim: ‘In 2011 fietste ik naar Rome. Gewoon omdat ik het een leuke uitdaging vond. Na afloop nam ik twee dingen mee. Een van die dingen lag in de privésfeer en ging over de wens die ik had en de kans die ik zag om mijn rol als vader en echtgenoot te vergroten. De tweede was een zakelijk inzicht. Er waren op dat moment geen mensen bij Solid Professionals die senior genoeg waren om de verantwoordelijkheid over de organisatie te dragen. Daardoor kwam die verantwoordelijkheid automatisch bij mij terecht. Op zich natuurlijk prima als je zelf de belangrijkste persoon wilt zijn, maar voor de continuïteit van de organisatie is het niet goed. Daarom heb ik me na terugkomst van mijn reis tot doel gesteld de organisatie zo in te richten dat er meer senioriteit en doorgroeiruimte kwam. Met Sabine, Kathelijn en Jeroen staat er nu een directie die Solid Professionals kan leiden en verder door kan laten groeien.’

Kathelijn: Die doorgroei zit hem in veel dingen, maar vooral in het creëren van een Great Place to Perform. Een werkomgeving waarin men elkaar uitdaagt en wordt uitgedaagd, en werkt aan resultaat vanuit vertrouwen, betrokkenheid, kennis en ervaring.

 

Weten welke uitdagingen we samen met jou oplossen? Lees hier verder.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Eigenwijs, maar altijd als partner

  Hij richtte samen met zijn compagnon, Marcel van Wersch, in 2007 Solid Professionals op. Zij werkt in oktober negen jaar bij Solid Professionals. Samen…

Gezamenlijke kennis is kracht

Vorige keer kon je al kennismaken met Jeroen van der Sluis, nieuwe directeur van Solid Professionals Consulting. Hij begon zijn carrière als Business Process Management Consultant en deed in…

Voormalig bankier Jeroen van der Sluis klaar voor nieuwe uitdaging (deel 1)

Laat een kind een bankier of een zakenman tekenen en de kans is groot dat je een tekening van iemand in een deftig pak krijgt….

275 Young Professionals: Het talent van de toekomst

Met trots kunnen we zeggen dat de 275e Young Professional is gestart in ons traineeship. In de afgelopen 10 jaar hebben we veel starters aan...

Waarom onze E-housedag wél doorgaat

Begin juli organiseerde Solid Professionals wederom een e-housedag. Goede gemotiveerde kandidaten zijn er voldoende, maar het aantal beschikbare functie is op dit moment schaars. Laurina...

Business Boxing Gala 2019

Op dinsdag 3 december vindt het Brecheisen Business Boxing spektakel plaats in Studio A12 Bunnik. Deze avond zal in het teken staan van netwerken en…

Terugblik: Solid Professionals E-housedag

Jaarlijks organiseert Solid Professionals meerdere Inhousedagen om studenten en starters op de arbeidsmarkt kennis te laten maken met ons bedrijf. Dit jaar was er een...

Lisanne’s eerste weken bij Solid Professionals

In mijn eerste weken ben ik heel hartelijk ontvangen door alle collega’s en ik voelde me gelijk thuis.

Waarom wij klanten als partners zien

Afgelopen november mocht ik bij onze ontbijtsessie het welkomstwoord verzorgen. De locatie, De Johan Cruijff Arena, nodigde uit tot het gebruik van sportmetaforen om de…

AI summer course: Dit model voorspelt de time series het beste

In vier dagen hebben consultants drie verschillende modellen gebouwd om te kijken welke het beste een yield curve kan voorspellen.

In gesprek met: Accountmanager Jelte

Jelte werkt sinds 1,5 jaar als accountmanager bij Solid Professionals. In deze blog vertelt hij over zijn typische werkweek en zijn grootste uitdagingen.

De winst van een Secure Base organisatie

Vertrouwen, verbinden, groeien Wat mensen werkelijk motiveert is de mogelijkheid zichzelf te kunnen verwezenlijken en hun potentieel te kunnen benutten – George Kohlrieser Een bedrijfscultuur…

#Verwelkomen

Tim Marsman (Recruitment Consultant Solid Professionals) en Anouk de Vetter (Recruitment Consultant bij DNFS) zijn beide in januari 2019 begonnen binnen The Hup. Samen gingen zij…

Eerlijk is eerlijk

  Eerlijk is eerlijk (of eigenlijk het leukst) we zoeken bij Solid Professionals graag naar een reden om een feestje te vieren. Afgelopen vrijdag vierden…

10 redenen waarom Solid Professionals een Best Workplace is

10 redenen waarom Solid Professionals een Best Workplace is? “Van werk moet je blij worden, dat is onze visie!” Dat stralen we uit!