Data Driven Reporting – Over noodzaak, startpunt en transitie

23 September 2021 - Willem van der Heijden

Het afgelopen decennium werden financiële instellingen, maar ook andere organisaties, geconfronteerd met steeds kritischer eisen aan de interne en externe informatievoorziening. De bestaande systemen zijn vaak niet ingericht om aan deze eisen te voldoen en dat levert complexe vraagstukken op. Enerzijds beseffen organisaties dat zij meer data gedreven moeten worden om aan de eisen van toezichthouders en klanten te kunnen voldoen, anderzijds blijft de noodzaak om kosten te besparen pertinent aanwezig. Hoe kun jij als manager gehoor geven aan deze toenemende eisen en tegelijkertijd de kosten minimaal houden?

 

5 elementen waar organisaties, die toe willen naar een meer datagedreven rapportage, bij stil zouden moeten staan.

 

1. De noodzaak van een data gedreven rapportage raamwerk

Onderzoek laat zien dat grote organisaties die onvoldoende strategisch gebruik maken van hun data, op termijn ingehaald dreigen te worden door concurrentie. Zowel vanuit regelgeving als met het oog op de competitie is er de noodzaak voor banken om over te gaan tot een meer data gedreven en toekomstbestendige aanpak. Hoe ziet deze aanpak er in de praktijk uit en wat zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden?

 

2. Een dekkend datamodel als startpunt

Het ontwerpen van een adequaat en dekkend datamodel is een van de grootste uitdagingen waar organisaties voor staan. Het terugwerken vanuit een zo breed mogelijke informatiebehoefte naar de benodigde informatie in de bronsystemen is niet makkelijk. Het datamodel moet alle mogelijke informatie voor verantwoording en besluitvorming bevatten en kent daardoor een hoge mate van detail. In tegenstelling tot veel van de bestaande datamodellen, wordt dit datamodel gedreven door het kunnen beantwoorden van alle mogelijke strategische en operationele managementvraagstukken. Uiteraard moeten de verantwoordingseisen van toezichthouders daarbij in oogschouw worden genomen. Deze eisen van toezichthouders richten zich op het monitoren van de continuïteit van de organisatie. Dat vereist in essentie dezelfde informatie die het management nodig heeft om goede managementbeslissingen te kunnen nemen.

 

3. Bepalen van de informatiebehoeften

Aangezien de informatiebehoeftes de vulling van het Common Data Model (CDM )bepalen, is de identificatie hiervan een opgave die niet onderschat mag worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met informatie die in de toekomst nodig is om te voldoen aan de strategische ambities van de organisatie. Om te komen tot een granulair CDM moet hier tijdens het bepalen van de informatiebehoeftes rekening mee worden gehouden.
Van oudsher zijn informatiebehoeftes van een organisatie veelal op managementniveau bepaald, gedreven door behoefte aan stuurinformatie of door verantwoordingseisen. Deze top-down benadering zorgt per definitie voor een nauwe invulling van het CDM, waarbij al snel beperkingen ontstaan bij veranderende informatiebehoeften. Een bottom-up benadering is een flexibelere aanpak die beter aansluit bij de continu veranderende behoeftes. Binnen deze benadering bepalen leverende afdelingen welke informatie zij uit hun bronsysteem in het CDM willen opnemen. Cruciaal hierbij is dat bedoelde afdelingen verantwoordelijkheid dragen voor de volledigheid van informatie voor verantwoording en sturing.

 

4. Richting geven aan de transitie

Een data gedreven rapportagelandschap vereist meer dan een dekkend datamodel als hart. Er moet een strategische visie op informatievoorziening aan het datamodel ten grondslag liggen. Daarnaast is een helder plan, waaraan het management commitment heeft afgegeven, cruciaal. Maar zelfs dan is een lange adem (en natuurlijk de hulp van betrouwbare en kundige partners) vereist. Het hebben van een Target Operating Model (TOM) helpt om de visie op een informatievoorziening te concretiseren. Deze is op te stellen voor een organisatie als geheel, maar ook voor een specifiek deel van een organisatie. Voorwaarde is dat een dekkende visie en strategie van de organisatie als geheel beschikbaar zijn. Het doel van het TOM is richting bieden aan de organisatie, haar besturing en werking. Een goed TOM is concreet en beschrijft heldere, meetbare componenten, die elk op zichzelf te realiseren zijn en individueel toegevoegde waarde leveren het TOM is bij uitstek geschikt om de veranderingen naar een data gedreven organisatie vorm te geven en uit te werken naar een concreet veranderplan.

 

5. De essentie van de informatiearchitectuur

Binnen de complexe omgeving waarin bedrijven opereren, is het juist inrichten van de informatiearchitectuur een uitdaging. Het spanningsveld tussen vernieuwingen doorvoeren en de kosten in bedwang houden is merkbaar aanwezig. De informatie-architectuur wordt bepaald door de bronsystemen, het dataplatform, het rapportageplatform en de verbindende infrastructuur.
De bronsystemen vormen het begin van de data gedreven rapportage keten. Op het dataplatform moeten alle attributen die onderdeel zijn van het CDM samenkomen. Het belangrijkste doel van het platform is het ‘ontkoppelen’ van de data van de bronsystemen. Bronsystemen kennen veelal elk hun eigen datamodel. Het dataplatform generaliseert het datamodel van alle attributen waarna de attributen organisatie breed kunnen worden gebruikt. Het gebruiken van deze attributen gebeurt binnen het rapportagelandschap. In het rapportagelandschap van een toekomstbestendige en datagedreven organisatie is het dataplatform de enige bron voor de rapportage. De bronsystemen, het dataplatform en het rapportage platform vormen de essentie van de informatiearchitectuur. Deze architectuur zal echter alleen goed functioneren als data governance goed is ingeregeld. Data governance definieert welke spelregels er zijn met betrekking tot datagebruik, -beheer, -standaarden en -kwaliteit en wie daarvoor verantwoordelijk is. Vooral datakwaliteit is hierbij een essentieel onderdeel. Het CDM kan nog zo goed gevuld zijn, maar als de kwaliteit van de initiële brondata ontoereikend is, zal de kwaliteit van de rapportages en daarmee sturingsinformatie ook onvoldoende zijn.

 

Meer weten?

Deze blog is een samenvatting van een eerder artikel van de hand van Willem van der Heijden, wil je dit lezen? Klik dan hier.

Uiteraard biedt de bovenstaande omschrijving onvoldoende houvast om een adequate informatie-architectuur in te richten. Je hebt hierboven kennisgemaakt met onze visie op het opzetten van datagedreven rapporteren. Ben je nieuwsgierig geworden naar onze ervaringen met het inrichten van een adequate informatie-architectuur of wil je jouw eigen ervaringen en/of uitdagingen hieromtrent met ons delen? Neem dan contact op met Willem van der Heijden, we gaan graag met je in gesprek!

willem-van-der-heijden-associate-partner-solid-professionals

Willem van der Heijden

Associate Partner

willemvanderheijden@solidprofessionals.nl
M: +31 (0)6 44 05 08 18
T: +31 (0)30 2400 511

Deel deze blog op

Related Insights & Blogs

Sustainability Reporting – Van hot topic naar gamechanger?

Rapporteren over duurzaamheid is ‘hot’ (pun-intended). Een goede ontwikkeling denken wij! Toch is het ook belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar de opkomst van…

Meet Wouter Verstraten

Age: 26 years old Lives in: Eindhoven Study: Finance Client: ABN AMRO – Department: ALM Asset & Liability Management With Solid Professionals since: October 2021…

Dataplatformen; een case over het hoe en waarom

Een dataplatform. Het klinkt bijna als iets buitenaards.  Een soort ufo die door de ruimte zweeft en allerlei informatie aan boord heeft. Zweven door de…

De club van ‘pleisterplakkers’

Zowel in de rol van talentmanager, later als salesmanager en nu in mijn functie als directielid van Solid Professionals, spreek ik veel met klanten. Vaak…

In gesprek met consultant Frank Reichardt over Michelinsterren, Anacredit en brutaliteit

Hans van Wolde besloot zijn restaurant Beluga – op dat moment goed voor twee Michelinsterren – van de hand te doen en in een dorp…

De ervaring van Young Professional Mariam Kotcharian

De beslissing om via Solid Professionals als Young Professional bij ABN AMRO te starten is er één waar ik geen spijt van heb. Waarom? Dat…

De zoektocht naar ‘het schaap met vijf poten’

Waar in 2020 werkgevers nog voldoende keus hadden uit geschikte nieuwe medewerkers, keerde dat in 2021 volledig om en kregen organisaties te maken met een…

5 Stappen die je helpen met de uitdagingen bij Robotics

Het betere knip- en plakwerk, wie kent het niet? Iedereen is er groot mee geworden: het overtypen van lijstjes in Excel of Word om vervolgens…

Stap uit je tunnelvisie

Solid Professionals biedt integrale dienstverlening. Solid Professionals Solutions staat voor het gebruik van technologische toepassingen bij onze klant. Hiermee willen we klanten en medewerkers verbinden…

Project: In Control met behulp van de Quick Scan

Met onze Solutions helpen wij organisaties in de financiële sector beter gebruik te maken van beschikbare data en meer ‘In Control’ te zijn. Een van…

Data Driven Reporting – Over noodzaak, startpunt en transitie

Het afgelopen decennium werden financiële instellingen, maar ook andere organisaties, geconfronteerd met steeds kritischer eisen aan de interne en externe informatievoorziening. De bestaande systemen zijn…

6 Redenen om te starten met Power BI

Een scenario dat ik regelmatig bij klanten tegenkom: er komt een ad-hoc vraag binnen die zo snel mogelijk beantwoord moet worden, en het antwoord ligt…

Goede afspraken, betere datakwaliteit

Data geven informatie en kennis. Kwalitatieve data geven waardevolle informatie en kennis. Maar wat is precies de definitie van datakwaliteit? Bij Solid Professionals zeggen we:…

Eigenwijs, maar altijd als partner

  Hij richtte samen met zijn compagnon, Marcel van Wersch, in 2007 Solid Professionals op. Zij werkt in oktober negen jaar bij Solid Professionals. Samen…

Van het nieuwe normaal, naar het oude normaal, naar ergens daartussen?

Normaal, wat is eigenlijk normaal? Ik begin met een definitie: Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste…

Maak kennis met consultant Tim Kampers

‘Solid Professionals is een ambitieus bedrijf, waar deskundigheid en resultaatgericht werk wordt gekoppeld aan de focus op het ‘mens-zijn’.’   Nadat ik in februari mijn…

The robots are coming

Voormalig freelancer Talash Razab-Sekh ziet enorme kansen op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) in de financiële sector. Met zijn ervaring op het gebied…

Tips & tricks voor het maken van verbinding

In deze blog wil ik het niet over corona hebben. We hebben het daar al zo veel over, what is left to say? Waar ik…

Young Professional Marit over haar opdracht bij ABN AMRO

Marit Hansen rondt deze maand haar traineeship af via het Young Professional Programma van Solid Professionals. Ze vertelt over haar ervaringen op opdracht en de…

De Big Four als springplank

Regelmatig spreek ik met potentiële kandidaten die werkzaam zijn in de accountancy en een overstap willen maken naar consultancy. Vaak begint het na een aantal…

Kennis en jarenlange ervaring komen samen in het nieuwe Advanced Professional Programma van Solid Professionals

Solid Professionals heeft een Advanced Professional Programma ontwikkeld. Tim Marsman, Recruitment Consultant, interviewde directeur Kathelijn Loos.

275 Young Professionals: Het talent van de toekomst

Met trots kunnen we zeggen dat de 275e Young Professional is gestart in ons traineeship. In de afgelopen 10 jaar hebben we veel starters aan...

De 5 tips voor een successvolle online onboarding

5 onmisbare tips van onze trainees die zelf zijn gestart vanuit huis.

Waarom onze E-housedag wél doorgaat

Begin juli organiseerde Solid Professionals wederom een e-housedag. Goede gemotiveerde kandidaten zijn er voldoende, maar het aantal beschikbare functie is op dit moment schaars. Laurina...

Time Management

In tijden van de coronocrisis is het van belang om het thuis werken zo goed mogelijk in te richten. Time management is hierbij essentieel!

Business Boxing Gala 2019

Op dinsdag 3 december vindt het Brecheisen Business Boxing spektakel plaats in Studio A12 Bunnik. Deze avond zal in het teken staan van netwerken en…

Online onboarding

'Ik voelde me vanaf het eerste moment betrokken bij het team, ook al heb ik veel van mijn collega’s nog nooit face-to-face ontmoet.'

Online solliciteren

‘Uiteindelijk vond ik het solliciteren online misschien wel eenvoudiger dan in real life’

Wat zegt MBTI over hoe je omgaat met verandering en Social Distancing tijdens COVID-19?

MBTI kan je perspectief en inzicht bieden in hoe jij omgaat met verandering. Als jij je bewust bent van jouw b...

Mijn eerste opdracht als consultant

Lisanne Stolte is werkzaam als consultant finance & risk bij Solid Professionals. Ze deelt haar ervaringen als...

Terugblik: Solid Professionals E-housedag

Jaarlijks organiseert Solid Professionals meerdere Inhousedagen om studenten en starters op de arbeidsmarkt kennis te laten maken met ons bedrijf. Dit jaar was er een...

5 tips voor online solliciteren

Een peptalk voor alle kandidaten!

The show must go on… Hoe loopt je rapportage flow door in tijden van thuiswerken?

Communicatie en coördinatie zijn belangrijk voor financiële rapportage vanuit huis. Leon Harbers beschrijft dit in zijn blog over de rapportage keten.

7 tips voor thuis werken – en de avond daarna

Terwijl ik deze blog schrijf, bedenk ik dat ik al bijna 2 weken thuis aan het werk ben. Het voelt al lang, maar tegelijkertijd weet…

Lisanne’s eerste weken bij Solid Professionals

In mijn eerste weken ben ik heel hartelijk ontvangen door alle collega’s en ik voelde me gelijk thuis.

Waarom wij klanten als partners zien

Afgelopen november mocht ik bij onze ontbijtsessie het welkomstwoord verzorgen. De locatie, De Johan Cruijff Arena, nodigde uit tot het gebruik van sportmetaforen om de…

AI summer course: Dit model voorspelt de time series het beste

In vier dagen hebben consultants drie verschillende modellen gebouwd om te kijken welke het beste een yield curve kan voorspellen.

Young Professionals? UITVERKOCHT!

Het werven van Young Professionals is een kwestie van Timing. Judy legt uit waarom het belangrijk is hier al op tijd op in te spelen.

De winst van een Secure Base organisatie

Vertrouwen, verbinden, groeien Wat mensen werkelijk motiveert is de mogelijkheid zichzelf te kunnen verwezenlijken en hun potentieel te kunnen benutten – George Kohlrieser Een bedrijfscultuur…

Eerlijk is eerlijk

  Eerlijk is eerlijk (of eigenlijk het leukst) we zoeken bij Solid Professionals graag naar een reden om een feestje te vieren. Afgelopen vrijdag vierden…

10 redenen waarom Solid Professionals een Best Workplace is

10 redenen waarom Solid Professionals een Best Workplace is? “Van werk moet je blij worden, dat is onze visie!” Dat stralen we uit!