nb-blog-rapportage-druk340x360

Omgaan met de toenemende rapportagedruk

30 juni, 2020 - Taco Trimbach,

In 2008 werd de wereld geraakt door de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie. De wereld stond versteld hoe weinig er eigenlijk bekend was over de bedrijfsvoering van financiële instellingen. Dat dit kon gebeuren in een sterk gereguleerde sector was een grote schok. Deze schok leidde tot een stortvloed aan extra regels voor financiële instellingen. Sinds 2008 zijn er nieuwe rapportages bijgekomen, zijn bestaande rapportages uitgebreid, en kan de toezichthouder elk moment op de stoep staan om de boeken door te lichten.  

De druk vanuit de toezichthouder op financiële instellingen is toegenomen. Toezichthouders willen meer detail in de rapportages, meer voorspellend vermogen en daarom ook steeds meer data. Het probleem is dat de rapportage ketens bij veel banken (nog) niet ingericht zijn op de gevraagde granulariteit van de data. Banken en verzekeraars staan dus voor een uitdaging om hun rapportage keten snel, flexibel en data gedreven te maken. We beschreven in onze whitepaper over Data Driven Reporting dat data gedreven rapportage ketens beter in staat zijn mee te groeien met de vraag naar meer en gedetailleerdere informatie. In deze blog duik ik dieper in op het eind van de rapportage keten. Het omgaan met nieuwe rapportage vereisten vanuit de toezichthouder. Het doel, een data-gedreven rapportage keten die snel, flexibel en toekomstgericht is in te richten. 

“Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing” 

De gezondheidscrisis waar we nu in verkeren heeft wederom een groot effect op de economie. Op 8 juni 2020 kwamen zowel De Nederlandse Bank1 als de Rabobank2 naar buiten met de verwachting dat de corona crisis veel groter gaat zijn dan de crisis in 2008. Het voorspellen van de uitkomst van deze systeemschok is als kijken in een glazen bol. De totale impact is pas over jaren duidelijk. En hoewel banken nu onderdeel zijn van de oplossing, kan er met zekerheid gezegd worden dat financiële sector ook door deze crisis wordt geraakt. Of dit zal leiden tot een nieuwe golf aan rapportage vereisten is de vraag, maar de druk vanuit de toezichthouder op financiële instellingen zal blijven. Juist bij systeemschokken, en de bijbehorende onzekerheid, neemt de vraag naar informatievoorziening toe. De kredietcrisis en de jaren daarna zijn daar het bewijs van. Inmiddels zijn de ad-hoc rapportage verzoeken en on-site inspecties van de toezichthouder reguliere kost. Deze trend zal de komende jaren doorzetten. Banken en verzekeraars moeten continue op scherp staan en in staat zijn binnen enkele tellen de gevraagde informatie aan te leveren. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Hoe ga je als financiële instelling om met de toenemende vraag? En hoe zorg je dat je. ondanks de complexiteit en tijdsdruk, toch een kwalitatief goede rapportage kunt afleveren? Uiteraard op zo’n manier dat een vervolgverzoek niet dezelfde hoeveelheid inspanning vraagt, maar direct uit je rapportage keten kan worden geleverd.  

 “Niets is zo permanent als een tijdelijk oplossing”. Een uitspraak die ik veel gehoord heb sinds ik werkzaam ben in de financiële sector. Het is een herkenbaar fenomeen, dat een ad-hoc of tijdelijke rapportage geleidelijk aan structureel wordt, maar dat deze niet of niet goed is geborgd in de rapportage keten. Dit is het resultaat van het spanningsveld tussen kwaliteit en snelheid, waarbij snelheid het vaak wint. De tijdsdruk leidt tot een snelle, ‘tijdelijke’ oplossing. Men denkt dit op een later moment, wanneer de tijdsdruk minder is, goed en structureel in te richten. Het probleem is echter dat ‘later’ alle beschikbare tijd wordt opgeslokt door nieuwe rapportages, nieuwe wetgeving en nieuwe uitdagingen. Deze worden vervolgens ook weer ‘tijdelijk‘ opgelost. Het gevolg: een wirwar aan oplossingen met als resultaat een inefficiënte rapportage straat die niet flexibel en niet toekomstbestendig is. De uitdaging voor banken en verzekeraars is het doorbreken van deze vicieuze cirkel. Dit is uiteraard is dit geen makkelijke opgave maar de beloning op de lange termijn is groot.  

Het loont om een stapje terug te doen en het grotere plaatje te bekijken. Het uiteindelijke doel is een data-gedreven rapportage keten die snel, flexibel en toekomstgericht is. Dat begint bij goed nadenken en keuzes durven maken. Draagt deze oplossing bij aan de rapportage keten of gaat het later voor meer problemen zorgen? Hoe zorg je ervoor dat een tijdelijke oplossing ook echt tijdelijk is? Wordt er al gewerkt aan een structurele oplossing en zo ja, kun je daar nog op meeliften? Weegt de vertraging van de rapportage op tegen de hogere kwaliteit van de rapportage? Niet alleen er tijdig over nadenken, maar er ook naar handelen kan veel van de rapportage problemen, waar banken nu tegenaan lopen, voorkomen. De corona crisis laat zien dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op alle mogelijke situaties. Dit zal zeker niet de laatste systeemschok zijn waar we mee te maken krijgen en hoewel we niet weten hoe de toekomst eruit ziet kunnen banken nu al de stappen zetten om daar op voorbereid te zijn. En dat is in deze onzeker tijden heel veel waard. 

De uitdagingen voor banken en verzekeraars zijn groot. Iedereen heeft daarin zijn eigen afwegingen te maken. Wij denken hier graag over mee. Meer weten? Neem dan contact op met Taco Trimbach.