Non-financial risk management: Het succesvol doorbreken van een eilandcultuur

4 april, 2019 - Matthias Geerse,

Risk governance is een terugkerend thema binnen onze adviespraktijk. Het draait erom of verantwoordelijkheden helder zijn omschreven en eenduidig zijn belegd binnen de diverse verdedigingslinies van de organisatie. In hoeverre werken risico afdelingen samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken om bijvoorbeeld de belangrijkste risico’s in beeld te krijgen? Is men in staat om effectief samen te werken op basis van een gedragen risicotaxonomie? Risico types als compliance risk, operational risk en IT risk worden veelal niet eenduidig of te smal gedefinieerd. Ook kennen ze vaak een onderlinge overlap.

Non-financial risk management

Een gemeenschappelijk werkende set aan definities en hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden is van belang. Dit wordt met name evident als verantwoordelijkheden in enige zin verschuiven van operationeel risicomanagement naar het integraal beheersen van non-financial risk (NFR). Wie houdt dan het overzicht? Wie is in staat om een afgewogen beeld te vormen van de niet-financiële risico’s die binnen diverse risk afdelingen worden overzien en aangestuurd? De toezichthouder verwacht dat communicatie en coördinatie tussen afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor het beheren en beheersen van operationeel risico, effectief plaatsvindt. Zo kan, op basis van een integraal beeld, het operationeel risicoprofiel worden vastgesteld en eindverantwoordelijkheid genomen worden. Als de heersende bedrijfscultuur dit niet ondersteunt en afdelingen afgezonderd van elkaar “op eilandjes” blijven werken, staat de organisatie voor een uitdaging. Met name in een sterk veranderende en uitdagende omgeving.

In dit artikel zal deze combinatie van factoren en daaraan gerelateerde uitdagingen voor de organisatie centraal staan. Bepaalde kernvaardigheden worden benoemd en in relatie gebracht met de “nieuwe risicomanager”. Deze zal hierin een centrale rol moeten spelen. 

Lees hier het gehele paper: Operational Risk and Artificial Intelligence: Opportunities for improved risk management