Mijn eerste opdracht als consultant

1 mei, 2020 - Lisanne Stolte,

Mijn naam is Lisanne Stolte, 25 jaar oud en in november 2019 ben ik begonnen als finance & risk consultant bij Solid Professionals. Na mijn afstuderen was ik op zoek naar een dynamische baan, waar ik bij verschillende banken en verzekeraars kan leren. Solid Professionals biedt mij deze kans.

Mijn eerste opdracht als consultant  

Mijn ervaringen als startende consultant wil ik graag met jullie delen. Mijn eerste opdracht was bij een grote Nederlandse bank, als Project Support. De ECB komt komt op regelmatige basis bij banken langs om een beter beeld te krijgen van het risicoprofiel van de bank, zogenaamde On-Site-Inspections. Betrouwbare verslaglegging hierover is van belang. De ECB stelt dit vast door bijvoorbeeld dossiers op te vragen. Tijdens zo’n bezoek vraagt de ECB data uit omtrent een bepaalde kredietportefeuille. Dit noemen ze een loan tape. Dit keer was het topic Commercial Real Estate.  

Flexibiliteit 

Als Project Support was ik verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van bewijslast naar de ECB en voor het coördineren van de beantwoording van de vraagstukken binnen de bank. Meestal was er een eerste analyse nodig om te achterhalen op welke data het vraagstuk betrekking heeft, waar deze data vandaan komt en om wellicht al te kunnen signaleren wat er aan de hand is. Dit maakte het voor mij erg interessant. Elk vraagstuk is weer anders en vereist een andere aanpak. Er is geen gouden weg. Flexibiliteit is erg belangrijk en je moet als Project Support continu bereid zijn om van koers te veranderen, mocht dit nodig zijn. 

Dynamiek  

Terugkijkend kan ik zeggen dat ik mijn eerste opdracht een uitdagend project vond. Dat had met name te maken met het stakeholder management in combinatie met de tijdsdruk en dynamiek. Een vraagstuk van de ECB moet meestal naar meerdere afdelingen en personen om de bewijslast te verzamelen. Als Project Support moet je deze informatie met elkaar verbinden om tot een volledig en correct antwoord te komen.  

Stakeholdermanagement 

Door het contact met meerdere afdelingen te zoeken en te onderhouden, leer je binnen korte tijd een bank goed kennen. Elke afdeling heeft zijn eigen werkwijze en als Project Support moet je ervoor zorgen dat dit binnen het projectteam samenkomt om een goed resultaat te leveren. Krappe deadlines zorgen ervoor dat je focus moet houden op het einddoel en dat vond ik een leuke uitdaging. Kortom, keep your eyes on the ball! 

Deze eerste opdracht was voor mij de uitgelezen kans om te ontdekken waar mijn passie ligt. Binnen een korte tijdspanne leer je hoe de verschillende disciplines binnen een bank met elkaar verbonden zijn en hoe het systeemlandschap eruitziet. Dit zorgt ervoor dat je datakwaliteitsproblemen beter kunt signaleren en een betere business analyse kunt uitvoeren. 

Last but not least, vond ik het erg leuk om mijn eerste opdracht samen met mijn collega Matthias Geerse (projectmanager en coach) te doen. Door met een ervaren consultant een project te doen, zie je hoe diegene zaken aanpakt en kun je hiervan leren. Zo kon ik mezelf elke dag een stukje verbeteren! Uiteraard is niet elk project met een andere consultant, maar dit was erg leerzaam voor mij. Binnen het team van de bank heb ik ook veel geleerd van mijn manager. Ik wil Matthias en de rest van het team bedanken voor de fijne samenwerking.