ODSC-consultants-visit-london

Een bezoek aan ODSC in Londen

12 juni, 2019 -

Vorige week brachten wij een bezoek aan de Open Data Science Conference (ODSC) in Londen. Deze conferentie met diverse onderwerpen op het gebied van data science – zoals AI, modelleren en machine learning pipelines –  is écht een ervaring. De workshops leren ons de best practices op gebieden binnen data science. Denk aan de allernieuwste algoritmes of de beste manier om AI projecten te structureren.

De lezingen geven bedrijven de kans om hun creaties op het gebied van data science te tonen. Zo zijn diverse internationale banken bezig met het gebruiken van Artificial intelligence voor risico-identificatie van klanten, gebruikt een autobedrijf een Hidden Markov Model om hun verkopen te voorspellen en is er een goed doel dat satellietinformatie gebruikt om aan te tonen dat hele bevolkingsgroepen in Afrika ontheemd worden. Allemaal interessante toepassingen die ons inspireren om zelf ook een stapje creatiever te denken.

Explainable AI

Vooral de lezingen over Explainable AI (XAI) vielen op. Het doel hiervan is om niet alleen tot juiste voorspellingen te komen met behulp van AI, maar ook om inzicht te geven in de basis voor deze voorspellingen. Welke pixels in een plaatje van een kat zorgen er het meest voor dat de computer in staat is de kat te identificeren? En op basis van welke criteria wordt een lening toe- of afgewezen? Op dit moment is er geen algoritme dat in staat is om de grond voor deze beslissingen voor een willekeurig model te bepalen. Echter, op het gebied van XAI worden grote stappen gezet. De zogenoemde LRP-methode die Wojciech Samek toonde tijdens zijn lezing is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee gaan wij in de praktijk ook zelf mee aan de slag.

Het was mooi om te zien dat verantwoorde en uitlegbare AI ook door onderzoekers en andere bedrijven op waarde wordt geschat. Binnen Solid Professionals onderkennen we dit door middel van het ACE-principe.

Het bezoek aan ODSC was een leerzame en leuke ervaring. Wij gaan zeker terug!

Casper, Joanneke en Laurens