blog-diederick-340x360

Project: Data-gedreven werken op een ORM afdeling

8 oktober, 2020 - Diederick Levi,

Diederick Levi is consultant bij Solid Professionals en heeft afgelopen drie maanden gewerkt aan een Operational Risk Management project.

Achtergrond van het traject

Dit project vond plaats bij de Operational Risk Management (ORMC) afdeling van de Volksbank. Het had als doel om Operational Risk Management te versterken door middel van data analyses. Dit traject was in gang gezet als gevolg van OpBot, een van onze eerdere trajecten op het gebied AI. OpBot is een algoritme dat door middel van Natural Language Processing objectief impact van events en de bijbehorende kansberekening binnen Operational Risk inschat op basis van tekstuele beschrijvingen. Na dit testtraject kwam naar voren dat er op het gebied van data gedreven werken veel kansen liggen binnen de Operational Risk Management (ORM) afdeling.

De hulpvraag

De vervolgvraag was dan ook: Op welke manieren kan data-gedreven werken de ORM afdeling verder helpen in haar werkzaamheden? Het doel was om op concrete stappen uit te komen waar deze afdeling mee aan de slag kon.

Onze aanpak

De methodologie die voor dit traject gebruikt is, is de zogenaamde design thinking methodologie. Hierbij speelde in dit traject Inspiratie een grote rol. De deelnemers van de workshop (waarover later meer) kwamen zelf met ideeën voor het gebruik van data om de ORM afdeling te verbeteren. Het van groot belang dat de mogelijkheden van data-gedreven werken aansluiten bij de problematiek die gevoeld wordt binnen de ORM afdeling. Om deze reden is het belangrijk om niet van tevoren al voor de klant in te vullen wat belangrijke punten zijn om op te verbeteren. Deze input dient vanuit de afdeling zelf te komen. Dit zorgt voor betere adoptie door de afdeling.

Het traject

 1. Intakes
  Om zoveel mogelijk kanten te belichten werden eerst de medewerkers geinterviewd. Hierin werden essentiële vragen gesteld als: “Hoe zie jij de toekomst van ORM voor je?”, “Waar zou je meer ondersteuning van Data kunnen gebruiken?” en “Welke data gebruik je op dit moment?”. Input van de deelnemers is onder meer gebruikt om gevoel te krijgen voor de relevante thema’s binnen deze ORM afdeling. Tevens zorgt de individuele benadering ervoor dat iedereen gehoord wordt.
 2. Webinar
  Als tweede stap gaven wij de deelnemers via een webinar meer inzicht over wat data-gestuurd werken inhoudt. Op deze manier wordt het duidelijker wat de mogelijkheden van data zijn. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers inzicht krijgen in wat de mogelijkheden van data gedreven werken zijn. Een beter begrip zorgt voor een duidelijkere afbakening van de vraagstukken van de afdeling. Vervolgens zijn op basis van de intakes en de webinar een aantal huiswerkvragen gesteld om de deelnemers meer aan te haken en om input op te halen voor de workshop.
 3. De workshop
  Ten slotte de grote pièce de résistance: de workshop. Hier kwamen de individuele wensen van de deelnemers, de technische mogelijkheden en de gezamenlijke wensen samen. Met als doel om concrete plannen uit de doelstellingen te halen, was de workshop opgedeeld in drie stukken:
 1. Inspiratie
 2. Break out-sessie
 3. Vervolgstappen

Van tevoren waren twee thema’s bepaald die als belangrijk werden aangemerkt tijdens de intakes en de huiswerkvragen voor de workshop. Deze thema’s zijn omgezet naar vraagstukken gerelateerd aan onderwerpen zoals voorspellen, kwantificeren en verbanden herkennen. Eerst hebben wij tijdens een break-out sessie deze thema’s ontleed. Wat zijn de huidige problemen omtrent het vraagstuk? Wat zijn belemmeringen? Waarom gebeurt nog niet wat er idealiter wel zou zijn? Wat is er nodig om deze belemmeringen op te lossen?

Vervolgens zijn wij dieper ingegaan op de mogelijkheden om deze vraagstukken op te lossen. Wat zijn ideeën die uitgevoerd kunnen worden om deze vraagstukken op te lossen? Wat hebben we al? En als we het per oorzaak bekijken, kunnen we dan toegespitste en concrete ideeën bedenken om de vraagstukken -stuk voor stuk- op te lossen?

Wat was het resultaat?

De concrete ideeën die uit deze sessie kwamen hebben geleid tot duidelijke uitgangspunten over hoe de ORM afdeling data verder kan gebruiken in haar omgeving. Als we dit combineren met de handzame vervolgstappen voor het opzetten van een proof of concept, dan kan door intensiever gebruik van data, grote vooruitgang worden geboekt op het gebied van ORM. 

 

Wil je meer weten? Neem contact op met Diederick.