Continuous monitoring in praktijk

3 maart, 2020 - Matthias Geerse,

De meeste automobilisten in Nederland vrezen de trajectcontrole: rijd je even te hard, volgt er direct een bon. Steeds meer bedrijven voeren continuous monitoring met succes in. De reden hiervoor is dat het op elk moment in de gaten kunnen houden van performance indicatoren, beter toepasbaar en waardevoller wordt. Dit komt door het beschikbaar komen van steeds meer databronnen en slimme technologieën.

Regulier testen: een tijdrovende bezigheid

Veel organisaties gebruiken nog altijd een beperkt aantal steekproeven op data-punten en dossiers uit het verleden om operationele risico’s te monitoren. Door control testing uit te voeren wordt vastgesteld of maatregelen hebben gewerkt en de blootstelling aan het risico beperkt blijft. Deze controles zijn tijdrovend voor de controleurs die dit vaak naast hun reguliere werkzaamheden moeten uitvoeren. Daarnaast geeft control testing op basis van steekproeven pas achteraf het benodigde inzicht. Continuous monitoring kan een uitkomst bieden.

Real-time inzicht

Door het gebruik van continuous monitoring krijgt de organisatie real-time inzicht in proces performance en kan dit direct afzetten tegen het vooraf gedefinieerde normenkader. In dit volledig geautomatiseerde proces worden databronnen gekoppeld aan gehanteerde business rules en gedefinieerde targets. De gebruiker wordt direct geattendeerd indien er afwijkingen in het standaard proces worden geconstateerd. Op deze manier is operationeel risicomanagement een onderdeel van de dagelijkse routine van de medewerkers in de eerste lijn.

Continuous monitoring in praktijk

Wie zet de eerste stap om continuous monitoring toe te passen? De risk afdeling of de business? Wij komen dit vraagstuk vaak tegen in praktijk. Audit en afdelingen waar fraude detectie op basis van transactiemonitoring plaatsvindt, zijn al langer vertrouwd met dit concept. In principe gaat het hier om risicobeheersing en daarmee kwaliteitsmanagement. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de manager in de lijn en daarmee is de business aan zet. De risk manager zou richting moeten geven en adviserend kunnen optreden om de principes van continuous monitoring effectief in te zetten. Hierdoor wordt de bewijslast, die hand in hand gaat met steekproefsgewijs testen, teruggedrongen. Dit zal een win-win opleveren: de risk manager krijgt beter zicht op de risico’s en de manager zal minder tijd kwijt zijn aan het trekken van de dossiers.

Een voorbeeld

In theorie is continuous monitoring een betrouwbare methode om in control te zijn, maar hoe is dit praktisch toepasbaar? Een belangrijk proces bij veel financiële instanties is de verslaglegging van intercompany transacties. Hierbij moeten transacties tussen interne entiteiten worden geëlimineerd. Door toepassing van continuous monitoring kunnen de IST/SOL bedragen realtime met elkaar worden gecontroleerd, en tijdig worden aangepast door de financiële afdeling.

Een ander voorbeeld is het voorkomen van interne fraude door toepassing van functiescheiding. De uitvoerder van de financiële transactie kan niet gelijk zijn aan de fiatteur. Continuous monitoring zorgt ervoor dat functiescheiding real-time wordt gecontroleerd in de systemen; automatisch wordt gecontroleerd of de uitvoerende rol ongelijk is aan de fiatteur in het systeem. Risico’s van interne fraude worden beter inzichtelijk voor de risk manager.

Hetgeen deze voorbeelden verbindt is een zekere mate van productievolume dat afgezet wordt tegen duidelijke, meetbare normen.

Nieuwe generatie software

Het toepassen van proactief en data-gestuurd risicomanagement helpt bij het voorkomen van incidenten. Hoor je graag meer over Continuous Monitoring of wat Solid Professionals hierin kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op de pagina van het Key Control Dashboard, of neem vrijblijvend contact op met Matthias Geerse, hij vertelt er graag meer over.

Webinar Standardised Measurement Approach (SMA) for operational risk

Visueel inzichtelijk gebracht met het Key Control Dashboard

Op donderdag 24 september 2020 16.30 uur organiseert Solid professionals een interactief webinar. Waar we in gesprek gaan over de implementatie van een incidentenregistratie. We nemen u mee in de gevolgen van deze nieuwe Standardised Measurement Approach voor uw organisatie. Met een korte demo kunnen we vervolgens laten zien hoe het Key Control Dashboard kan helpen bij het administreren van operationele verliezen.

Meer weten en aanmelden?