Introductie Risico’s en Risicomanagement

Wat zijn risico’s? Wat is Risk Management en waarom is dat nodig?

Risicomanagement is voor veel mensen niet iets waar ze direct mee te maken hebben. Toch is het alomtegenwoordig en kan het goed zijn basiskennis te hebben. Deze introductiecursus geeft een overzicht van begrippen en verbanden. In historische context en het risicomanagement proces van identificeren, meten, analyseren en beheersen van risico’s.

Onderwerpen tijdens de introductiecursus:

 • Wat zijn risico’s?
 • Wat is het verschil tussen risico en onzekerheid?
 • Hoe is historisch de omgang met risico’s geweest?
 • Verschillende risicotypen (financieel, operationeel, strategisch, et cetera) en de link met business models
 • Wanneer en waarom moet je risico’s managen?
 • Hoe ziet het primaire risicomanagement proces eruit?
 • Risicomanagement in verschillende sectoren (zoals financiële dienstverleners, oil & gas, public)
 • Diverse toezichtkaders zoals Basel II, Basel III, Solvency II
 • Frameworks voor risicomanagement: enterprise risk management, COSO, ISO 31000
 • Techniek en tooling

Voor wie is de introductiecursus?

Iedereen die meer wil weten over risicomanagement. Omdat je mee wilt kunnen praten over het gebied of omdat je er gewoon meer van wilt weten. Misschien omdat je overweegt je er verder in te ontwikkelen.

Prijs van de training:

€ 295,- exclusief BTW

Wanneer is de training:

De training duurt een dagdeel en vindt plaats op de volgende data*:

 • Dinsdag 3 oktober 2017
 • Woensdag 15 november 2017

Inschrijven

* in geval van te veel of te weinig aanmeldingen of wijziging in de beschikbaarheid van de trainer(s) kunnen trainingsdata worden samengevoegd, gewijzigd of komen te vervallen.

Terug naar trainingen